Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Meslek Komiteleri Şubat ayı toplantıları, her ay olduğu gibi, KUTSO sosyal tesisinde düzenlenen kahvaltının ardından, toplantı salonunda gerçekleştirildi.

KUTSO Meclis Başkanı Nafi Güral, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Meslek Komiteleri başkanları ve üyeleri katılımındaki toplantı, ilgili gündem maddeleriyle yapıldı.

“KOBİ Koçluğu ve Uluslararası Ticaret İçin Akdeniz İş Diyaloğu” AB Projesi kapsamında toplantıda konuk edilen uluslararası heyet, sunumlar ve komite üyeleri ve işletme temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

KUTSO Meclis Başkanı Nafi Güral, toplantıdaki hitabında; aile şirketlerinde kurumsallaşma ve işletmeler açısından önemine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. İş hayatındaki deneyimlerini ve tavsiyelerini aktaran Güral, şunları söyledi: “Olmazsa olmaz birinci şart olarak, aile fertleri şirketin ve ailenin devamının önemini kavramalı, bu uğurda üstüne düşecek sorumlulukları eksiksiz yerine getirmelidir. Ne kadar kural koyarsanız koyun, eğer aile fertleri kurallara uymak istemezse, şirketin dağılması kaçınılmazdır. Üstelik bu süreç şirket üzerinde ağır tahribat yaratabilir. Bunları kalıcı olarak muhafaza edebilmenin yolu kurumsallaşmaktır. Şirket sahibi her ailenin, kendi ihtiyaçlarını yine kendilerinin belirlemesi gerektiği önemli bir husustur. Tüm bu hususlar, ortakların/aile fertlerinin, tüm endişelerini bertaraf edecek, beklentilerini karşılayacak biçimde açık ve net olarak yazılmalıdır. Özellikle, çoğunluk oluşturarak, bazılarının azınlık haline getirilmelerini önleyecek garantileri de kapsamalıdır. Bununla birlikte, aile fertlerinden birisinin veya bazılarının iş ortamında imtiyazları olmamalı, eşitlik esas olmalıdır. Aile şirketlerinin ana sözleşmelerinin içinde yer alabilecek diğer bazı önemli kurallar vardır. Bunlar, ortakların hisse oranlarının, rızaları dışında değiştirilemeyeceğine yönelik kurallar, ortakların paylarını elden çıkarmak istemeleri halinde uymak zorunda oldukları kurallar, ortaların şirket imkânlarından yararlanmalarına yönelik kurallar, ortakların paylarını elden çıkarmamak istemeleri halinde uyulacak kurallar, genel kurulun nasıl yapılması gerektiğini düzenleyen kurallar, yönetim kurulunun oluşmasında uygulanacak kurallar, şirketin temsiline yönelik kurallar (yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu eş başkanı ve süreleri, vb.) Şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi esnasında uyulacak kurallar, şirketin bölünmesi, birleşmesi, tasfiyesi esnasında uyulması gerekli kurallardır. Şirket ana sözleşmesine dâhil edilemeyecek nitelikteki kurallar, ayrıca protokol haline getirilmeli ve imza altına alınmalı. Bağlayıcı nitelik kazanması gereken kurallara ilişkin örnekler ise şöyledir: Aile konseyi mutlaka kurulmalı, ailenin yapısına ve beklentilerine cevap verecek kuralları belirleyip, konseyin etkin ve emredici olması sağlanmalı. Dileyenlerin aile şirketi bünyesinde çalışması, dileyenlerin çalışmaması prensibi kabul edilmeli ve çalışanlar, çalışmalarının karşılığını almalı. Kendi işini kurarak bireysel çalışmak isteyenlerin, ailenin müşterek sahip oldukları sektör dışında çalışmaları prensibi kabul edilmeli. Gelinlerin, damatların, eşleri sağ olduğu sürece şirkette görev yapamayacakları karar altına alınmalı. Evlatların, iyi yetiştirilmesi ve hem iş hayatı, hem de sosyal hayat kriterlerinin kuralları belirlenmeli. Evlatlar, olabildiğince erken yaşta sosyal hayatın içine girmeli. Evlatlar, işin mutfağından işe başlamalı, kendilerine patron evlatı muamelesi yapılmamalı. Çıraklık dönemlerinde personel servisini, personel yemekhanesini kullanmalı. Evlatlar, özel hayatlarında para harcama kültürü edinmeli. Zira özel hayatında para harcama kültürü olmayanlar, iş hayatında, bütçeyi doğru yönetmeyi beceremez. Yönetim Kurulu, pasifize edilmiş bir organ olarak değil, tam aksine, şirketin en önemli kurumu olarak görülmeli. Yönetim kurulu, şirkete ait işleri özelliklerine uygun görev tanımlamasına sahip olmalı. Doğru yöneticileri, danışmanları atamak. Aile dışından, gerekli kriterlere sahip üyeleri de yönetim kuruluna almak. Kısa, orta, uzun vadeli hedefleri belirlemek, sonuçlarını takip etmek, stratejileri belirlemek, sonuçlarını takip etmek. Bütçesini, mali performansını irdelemek, gerektiğinde iyileştirmek. İdari ve mali denetimi sağlamak. Hissedarların, paydaşların mutluluğunu sağlamak. Şirketteki profesyonellerin güvendiği bir kurum olmayı becermek, yine önem taşıyan konulardır.”

Hitapların ve gündemin tamamlanmasının ardından, bir sonraki toplantı tarihinin ve iyi dileklerin bildirilmesiyle program sona erdi.

Haber: KUTSO Basın