Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi

Sayın Üyemiz,

İŞKUR’dan odamıza gönderilen yazıda etkili kısa çalışma talebinde bulunulması ve talebin değerlendirilmesi süreci açıklanmaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır. İşverenler döviz kurlarındaki spekülatif artış gerekçesiyle “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” nedenli kısa çalışma başvurusu yapabileceği gibi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) gerekçesiyle de “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” nedenli kısa çalışma başvurusu yapabilecektir.
Bu kapsamda başvuru süreci aşağıda belirtilmiştir:
1. Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; İŞKUR’ a gelmeden , buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu(EK-1) ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi(EK-2) bağlı olduğu İŞKUR biriminin , kisacalisma.kutahya@iskur.gov.tr veya kisacalisma.tavsanli@iskur.gov.tr adreslerine elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir. ( Formlar, çıktı alınıp kaşe ve imza yapılmak sureti ile pdf formatında mail atılacaktır.)
2. İŞKUR kaydı olmayan işverenler https://esube.iskur.gov.tr/Ortak/IsverenKayit.aspx adresinden öncelikle üye olmalıdır.
3. İşverenlerce yeni tip Koronavirüs (Covid-19) gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularında Ek-1 Kısa Çalışma Talep Formunda “8-Başvurunun Nedeni” satırında yer alan “Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Zorlayıcı Sebep” hanesinde yer alan “Covid-19 Etkisi” seçeneğinin işaretlendiği durumlarda; “9-Başvuru Gerekçesinin Açıklaması” hanesine başvurunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) etkisi ile yapıldığının belirtilmesi gerekir.
4. Başvurular işyerine gidilmeden belge üzerinden sonuçlandırılacağı için Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri işyerlerinin bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeleri, diğer işyerlerinin ise durumunu ortaya koyacak talep formunun ekinde listelenen belgeleri başvurularına eklemeleri önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir.
5. Talebin alınması veya eksikliklerin giderilmesini müteakip işverene “Talebiniz İşleme Alınmıştır” şeklinde bildirim yapılır.
6. İşverenlerin kısa çalışma taleplerinin uygunluk tespiti Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İş Müfettişleri tarafından yapılmaktadır. Bu sebeple işverenlerin yapmış oldukları başvurular; kurum tarafından uygunluk tespiti için en kısa sürede ilgili Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığına gönderilir.
7. Uygunluk tespiti sonuçları, Kurum birimimizce işverene normal posta yoluyla veya başvurunun alındığı elektronik posta adresine bildirilir.
Detaylı bilgi ve evrakların temini için işverenlerimiz. www.iskur@gov.tr adresindeki açıklamaları takip edebilirler

Ek-1 KÇÖ TALEP FORMU

EK-2 KÇÖ yararlandırılacak çalışan Sayısı Bildirme

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği