ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM TEBLİĞİ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda;

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atfen, “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/29)”, 07/03/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği