Ayçiçeği tohumunun CIF kıymeti

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

8.3.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan İthalatta Gözetim Uygulanmasına Ilişkin Tebliğ’de (2009/8) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile “Birim Gümrük Kıymet” ibaresi “CIF Kıymeti” olarak değiştirilmiştir. Buna bağlı olarak 2.4.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile daha önce tonu 850 birim ABD Dolan gümrük kıymeti (ABD Dolan/Ton) olan 1208.90.00.00.11 GTİP no’lu “Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları” 850 birim CIF Kıymeti (ABD Dolan/Ton); tonu 1.000 birim ABD Doları gümrük kıymeti (ABD Doları/Ton) olan 1512,11.91.00.00 GTİP no’lu “ayçiçek tohumu yağı” 1.000 birim CIF Kıymeti (ABD Doları/Ton); tonu 1.100 birim ABD Doları gümrük kıymeti (ABD Dolan/Ton) olan 1512.11.91.00.11 GTİP ndlu “Ayçiçeği tohum yağı” 1.100 birim CIF Kıymeti (ABD Dolan/Ton) olarak değiştirilmiştir. Bununla birlikte 1512.11.91.00.00 GTİP no’lu “Ayçiçeği tohum yağı” için 1 Şubat 2020 – 30 haziran 2020 arasında ton başına 800 birim CIF Kıymeti (ABD Doları/Ton) üzerinden uygulama yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği