COVID-19 Salgını Hakkında İİT Genel Sekreterliği ve Islam Kalkınma Bankası Tarafından Yapılan Basın Açıklamaları

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı’nın 30.03.2020 tarihli ve 82699423-730.99 sayılı  ilgi yazısına atfen, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği ve İslam Kalkınma Bankası (İKB) tarafından koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin olarak yapılan basın açıklamalarına yer verilmektedir.

İİT Genel Sekreterliğinin açıklamasında, Teşkilatın COVID-19 salgınıyla mücadelede üye ülkelerle dayanışma içinde olduğu, virüs nedeniyle ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını ve olumsuz sosyo-ekonomik sonuçları durdurmak için tüm imkanlannı kullanmaya hazır olduğu ve üye ülkelerin çabalarından övgüyle bahsettiği kaydedilmektedir. Salgınla mücadeleye destek olmak amacıyla üye ülkelere ayırdığı mali kaynaktan ötürü İKB’ye takdirlerini de ifade ettiği aktarılmaktadır.

İKB’nin açıklamasında, Bankanın, virüsün olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla üye ülkelere 730 milyon ABD Dolarlık “Stratejik Hazırlık ve Mukabele Desteği” sunmak üzere çalışmalara başladığı bildirilmektedir. Bunun 280 milyon ABD Dolarının İslami Dayanışma Kalkınma Fonu (ISFD) ve IKB tarafından ulusal proje ve programlar için, 300 milyon ABD Dolarının Ticaretin Finansmanı Uluslararası islam Şirketi (ITFC) tarafından ticaret finansmanı için, 150 milyon ABD. Dolarının ise İslam Yatınm Sigortası ve ihracat Kredisi Şirketi (ICIEC) tarafından sigortalama işlemleri için kullandınlacağı belirtilmektedir.
Desteğin hem özel hem de kamu sektörlerine yönelik olacağı kaydedilmektedir. Ayrıca Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Programından da salgının önlenmesine yönelik yapılacak araştırmalara teknik yardım desteği sağlanacağı, ters bağlantı programı çerçevesinde en iyi uygulamaların ve teknik uzmanlığın paylaşılacağı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, İKB’nin, salgından etkilenen ülkelere sağlayacağı desteklerde, etkin işbirliği ve kaynak kullanımını teminen uluslararası kalkınma bankaları ve finansman kuruluşlarıyla birlikte çalışacağı belirtilmektedir. Asya Altyapı Yatırım Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu, Suudi Fonu ve Kuveyt Kalkınma Fonu dahil çok sayıda kuruluşun İKB’nin çabalarına destek vermeye ilgi duyduğu aktarılmaktadır.

Öte yandan, İKB’nin ve alt kuruluşlarının kaynaklarına firmaların doğrudan erişimi mümkün değildir. Bu kaynaklar her bir üye ülkedeki ilgili kuruluşlara aktanlmakta ve bu kuruluşlar aracılığıyla özel sektörün istifadesine sunulmaktadır. Ülkemizde bu fonlar Eximbank tarafından kullanılmaktadır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EKLER

  1. İİT Genel Sekreterliğinin Basın Açıklaması
  2. İKBnin Basın Açıklaması