Rusya Federasyonu ve Avrasya Ekonomik Birliği Ülkeleri/Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

8 Nisan 2020 tarihinden itibaren MEDOS üzerinden düzenlenen ve onaylanan Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)’nin üzerine karekod ve doğrulama koduna yer verilmek suretiyle Oda personelince ıslak olarak imzalanmasına söz konusu tarih itibariyle gerek olmadığı ve sadece MEDOS üzerinden ilgili belgelerin düzenlenip onaylanacağı bildirilmişti.

Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan kayıtlı elektronik postada, geçmişte yaşanılan tecrübeler göz önüne almarak, başta Rusya Federasyonu olmak üzere Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerce elektronik ortamda düzenlenen ve onaylanan Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgesinin kabul edilmesinde bir sorun yaşanmayacağına ilişkin ilgili ülkelerden teyit alınması amacıyla, 17 Nisan 2020 tarihine kadar anılan ülkelere Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)’nin sadece manuel ortamda düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Elektronik postada, bahse konu teyidin 17 Nisan 2020 tarihinden önce Ticaret Bakanlığına ulaşması halinde bilahare bilgi verileceği açıklanmıştır.

Bu kapsamda, başta Rusya Federasyonu olmak üzere Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM‑A) düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler özelinde 17 Nisan 2020 tarihine kadar anılan belgenin sadece manuel onaylanıp onay işlemlerinde ıslak mühür/ıslak imza kullanılması ve MEDOS üzerinden elektronik onay yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca 17 Nisan 2020 tarihinden sonraki uygulama için Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak talimata göre TOBB tarafından gerekli duyuru yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği