İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları 04/05/2020 2020/24

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliğinden Odamıza gönderilen yazıda;

İlimizde alınan 04/05/2020 tarihli ve 2020/24 sayılı İl hıfzıssıhha Kurulu Kararı ekte mevcuttur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK : KARARLAR