İşyeri Hekimleri Raporlar’

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliğinden Odamıza gönderilen yazıda;

İlgi : 07.05.2020 tarih ve 2020/25 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

Fabrika, atölye, plaza vb. gibi kapalı işyeri/ofis olarak tanımlanan alanlar, Covid-19 bulaş riskinin yüksek olduğu mekanlar olarak kabul edilmektedir. Fabrika., atölye, plaza vb. gibi kapalı işyeri/ofislerde çalışan vatandaşlarımızın Kişisel koruyucu ekipman (Maske) kullanımı, başta çalışma alanları olmak üzere yemekhane ve dinlenme alanlarının düzenli temizliğinin ve havalandırmasının yapılması ve sıklığının arttırılması; servis araçları, çalışma alanları, yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafenin korunmasına dair gerekli düzenlemelerin yapılması virilsle mücadelede ve çalışan sağlığı ve güvenliği açısından önem arz etmektedir.
ilgi tarih ve sayılı II Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 8. Maddesinde;

a) Valiliğimizce İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden konusunda uzman yeterli sayıda personellerin katılımıyla oluşturulacak komisyon marifetiyle; Fabrika, atölye, plaza vb. gibi kapalı işyeri /ofislerde Coronaviras (COVİD-19) ile ilgili alınan tedbirleri yerinde incelemek, tedbirleri uyulup uyulmadığını denetlemek tedbirlere uymayan iş yerleri ve çalışanlar ile ilgili gerekli adli ve idari işlemleri başlatarak amacıyla anılan iş yerlerinin değerlendirilmesine, kurulacak komisyona Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasından bir temsilcinin eşlik etmesine,

b) işyerlerinde istihdam edilen iş yeri hekimlerinin sorumlu oldukları iş yerlerini Covid-19 tedbirlerine uyum konusunda değerlendirerek oluşturdukları raporları her hafta Cuma günü mesai bitimine kadar İI Sağlık Müdürlüğüne ulaştırmalarına, denilmektedir.

İlgili Hıfzıssıhha Kurulu Kararının “b” maddesi kapsamında; işyeri hekimlerinin oluşturdukları raporlara her hafta Cuma günü mesai bitimine kadar kutahyacovid@gmail.com adresine e-mail olarak, ayrıca resmi yazıyla Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine gönderilmesini bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği