01/06/2020 Tarih ve 2020/34 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (Covid19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 01.06.2020 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Dr. Ömer TORAMAN Başkanlığında toplanmıştır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

Bu kapsamda;

1) İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda (meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, sanayi siteleri, tarım alanları, toplu taşıma araçları, kamu/özel tüm kurum ve işyerleri açık alanları dahil) maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde takılmasına,

2) 16.03.2020 Tarih ve 2020/5 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı,

4.maddesinde “Ülkemizde enfeksiyonun erken dönemde tespit edilmesi ve temas sayısının azaltılması için resmi ve özel tüm kurumlarda çalışan yurtdışından gelen kişilerin 14 gün boyunca izinli sayılmasına”

5.maddesinde “Epidemiyolojik veriler ışığında bir pandeminin 12 hafta süreceği düşünüldüğünden tüm resmi ve özel kuruluşların çalışanlarına en az bir hafta yetecek kadar tıbbi maske bulundurmasına”

10.maddesinde “Kütahya Zafer Havalimanına yurt dışından gelen tüm yolcuların ayaktan ateş ölçülmesi ve semptom kontrolünün yapılmasına, Sağlık bakanlığı Tarafından hazırlanan Evde İzlem ve Bilgilendirme ve Onam Formunun tebliğ edilmesine, tespit edilen şüpheli/olası vakaların SBÜ Evliya Çelebi EAH’ne sevk edilmesine”

14.maddesinde “Dumlupınar Üniversitesi, sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öğrencilerinin Pandemik hastalık nedeniyle meydana gelecek sağlık devamsızlıklarının takip edilmesine ve sağlık müdürlüğüne bildirilmesine”

35.maddesinde “Pandemik salgın döneminde ayaktan muayene olan sağlık kurumlarından ayrılan kişilerin toplu taşıma araçlarının kullanmaması il koordinasyon merkezinin teklifi ile belediye araçları, diğer kamu kurum ve araçlarının hastaları evlere götürmek için kullanılmasına, araçlarda 2 ön koltuğun boş bulundurulmasına ve mümkünse hava perdesi kullanılmasına”

40.maddesinde “Toplu yaşam alanlarında okullarda ve tüm işyerlerinde hastalık belirtisi olan kişilerin ivedilikle hastaneye gönderilecek muayenelerin yapılmasına ve 14 gün boyunca okul ve işyerlerine gelmemesinin sağlanmasına”

41.maddesinde “Hastane, evde izlem yeri ve ek hastanelerde sağlık personeli dışındaki görevlilerin gerekli sağlık tedbirlerinin alınmasına”

42.maddesinde “Temasla bulaşan önlenmesi amacıyla alışveriş yeri, Market ve benzeri yerlerde eldiven kullanılması için gerekli tedbirlerin alınmasına, alışveriş merkezi ve büyük marketlerde el dezenfektanlarının halkın kullanabileceği yerlerde bulundurulmasına” denilmektedir.

16.03.2020 tarih ve 2020/5 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 4, 5, 10, 14, 35, 40, 41 ve 42. Maddelerinin iptaline,

16.03.2020 tarih ve 2020/5 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu 25. maddesinde “Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri çerçevesinde sinema, kafe, kapatılmasına ve toplu toplantı, miting, şenlik, düğün vb. işler işlemlerin yapılmamasına” denilmektedir.

Söz konusu maddeden “kafe” ibaresinin çıkarılmasına,

3) 16.03.2020 Tarih ve 2020/6 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının,

2.maddesinde “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen; Tiyatro, Sinema, Gösteri Merkezi, Konser Salonu, Nişan/Düğün Salonu, Çalgılı müzikli olan Lokanta/Kafe, Gazino, Birahane, Taverna, Kahvehane, Kıraathane, Kafetarya, Kır Bahçesi, Nargile salonu, Nargile Kafe, İnternet Salonu, İnternet Kafe, her türlü Oyun Salonları (Atari, Playstation vb.), her türlü kapalı Çocuk Oyun Alanları (AVM ve Lokanta içindekiler dahil), Çay Bahçesi, Dernek Lokaller, Lunapark, Yüzme Havuzu, hamam, sauna, Kaplıca, Masaj Salonu, SPA ve Spor Merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle durdurulmasına” denilmektedir.

Söz konusu madde ile ilgili 31.05.2020 tarih ve 2020/32 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı, 4.maddesinde “Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere ) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde saat 22:00’a kadar hizmet vermeye başlamalarına (kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.)”

5.maddesinde “Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020 günü itibariyle kurallar dahilinde saat 22:00 ‘a kadar; spor merkezleri / tesislerinin 24:00 ‘a kadar hizmet vermeye başlamalarına” denilmektedir.

16.03.2020 Tarih ve 2020/6 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararlarının 2. Maddesinin 31.05.2020 tarih ve 2020/32 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararında yapılan 4 ve 5. Maddesindeki düzenlemeler doğrultusunda devamına,

4) 19.03.2020 Tarih ve 2020/7 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının,

1.maddesinde “Sebze meyve başta olmak üzere vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşıladıkları semt/mahalle pazarlarının faaliyetlerine devam etmesine
Vatandaşların toplu olarak bulundukları /  bulunabilecekleri otopazarı ve havyan pazarlarının geçici bir süre ile durdurulmasına” denilmektedir.

Söz konusu 19.03.2020 tarih ve 2020/7 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararındaki 1. Maddesinin iptaline,

2.maddesinde “İlimiz mülki sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımızdan; yurtdışından gelenler ile bunlarla aynı çatı altında ikamet eden veya her ne suretle olursa olsun temas nedeniyle coronavirüs bulaşma/taşıma şüphesi altında olanlara, İl Sağlık Müdürlüğü ve Kolluk Kuvvetlerince, 14 gün süreyle ikametlerinden ayrılmamaları yönünde yazılı tebligat yapılmasına,

Bunlardan ikametlerinden ayrılmamaları yönündeki “1. İkaza” uymayanlara İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına riayet etmemekten idari para cezası (3.150 TL) uygulanmasına,

Yapılacak 2. kontrolde ikametlerinde bulunmadıkları tespit edilenler ise Valilikçe belirlenen yerlerde en çok 14 gün süreyle gözlem altına alınarak, haklarında tekraren idari para cezası (3.150 TL ) uygulanmasına” denilmektedir.

Söz konusu maddeden “yurtdışından gelenler ile bunlarla aynı çatı altında ikamet eden” ibaresinin çıkarılmasına,

5) 21.03.2020 tarih ve 2020/8 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının,

2.maddesinde “Umuma açık bahçe, park, mesire alanları ile Milli Parklarda ve ormanlarda;  mangal yakılması ve piknik yapılmasının yasaklanmasına”

Söz konusu madde ile ilgili 31.05.2020 tarih ve 2020/32 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı, 6. maddesinde “Halka açık alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlamasına” denilmektedir.

21.03.2020 Tarih ve 2020/8 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 2. Maddesinin 31.05.2020 tarih ve 2020/32 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 6. maddesinde yapılan düzenlemeler doğrultusunda devamına,

3.maddesinde “Vatandaşlarımızın bir arada bulunmaları ve/veya yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle anılan virüsün yayılımını artırarak vatandaşlarımız açısından riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb işyerlerinin faaliyetlerinin 21.03.2020 saat 18:00 itibariyle geçici süreliğine durdurulmasına” denilmektedir.

Söz konusu madde ile ilgili 07.05.2020 tarih ve 2020/25 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı 1. Maddesinde “Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin 11.05.2020 tarihi itibariyle saat 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyetlerine başlamalarına, faaliyetleri esnasında aşağıda belirtilen kurallara uymalarına” denilmektedir.

21.03.2020 Tarih ve 2020/8 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 3. Maddesinin 07.05.2020 tarih ve 2020/25 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 1. maddesinde yapılan düzenlemeler doğrultusunda devamına,

6) 21.03.2020 tarih ve 2020/9 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararında “21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılmasına, sokağa çıkmalarının yasaklanmasına” denilmektedir.

07.05.2020 tarih ve 2020/25 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının,

4. maddesinde “21.03.2020 tarih ve 2020-9 sayılı Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10.05.2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine” denilmektedir,

5. maddesinde “10.05.2020 Pazar günü ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı 11.00-15.00 saatleri arasında (diğer vatandaşlarımız ile risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına) anılan grubun dışında kalan vatandaşlarımızın gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılmasına” denilmektedir.

29.05.2020 tarih ve 2020/31 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 1.maddesinde  “21.03.2020 tarih ve 2020/9 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına”

29.05.2020 tarih ve 2020/31 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 5. Maddesinde “65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız için; Kısıtlama süresince ikinci bir talimata kadar Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine”

31.05.2020 tarih ve 2020/32 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 2. Maddesinde “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Seyahat İzin Belgesini almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesine” denilmektedir.

21.03.2020 Tarih ve 2020/9 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 07.05.2020 Tarih ve 2020/25 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararlarının 4 ve 5. Maddelerinin iptaline, Bahse konu uygulamaların 29.05.2020 tarih ve 2020/31 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 1 ve 5. Maddesi ile 31.05.2020 tarih ve 2020/32 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 2. Maddesinde yapılan düzenlemeler doğrultusunda devamına,

7) 21.03.2020 tarih ve 2020/10 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının,

1.maddesinde “İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin, 21.03.2020 Cumartesi günü saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermelerine”

2.maddesinde  “Tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarının kaldırılmasına ve bu alanlara müşteri kabul etmemelerine” denilmektedir.

21.03.2020 tarih ve 2020/10 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 1, ve 2. Maddelerinin iptaline,

Söz konusu madde ile ilgili 31.05.2020 tarih ve 2020/32 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 4.maddesinde “Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere ) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde saat 22:00’a kadar hizmet vermeye başlamalarına (kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.)” denilmektedir.

21.03.2020 Tarih ve 2020/10 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 1 ve 2. Maddelerinde belirtilen uygulamaların, 31.05.2020 tarih ve 2020/32 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 4. Maddesinde yapılan düzenlemeler doğrultusunda devamına,

8) Toplu taşıma yapan araçların ruhsata esas koltuk sayısı kadar yolcu alabilmesine, ayakta yolcu kabul edilmemesine, üniversite hattında çalışan körüklü halk otobüsü olarak tarif edilen iki adet halk otobüslerinde oturarak alınan yolcu kapasitesine ek olarak ruhsata esas ayakta yolcu sayısının yarısı kadar yolcu alabilmesine, şehir içi toplu yolcu taşımacılığı yapan araçlarda maske takma zorunluğunun devam etmesine,

23.03.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının, 2. maddesinde “Şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları ile ilgili olarak,

-İl/ilçelerimizdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları (şehirler arası yolcu otobüsleri dahil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul etmelerine,

-Araç içindeki yolcuların oturma şekli mümkün olduğunca yan yana olanlarda bir koltuk boş, arka sıradakiler öndekinin çaprazı ve aynı sırada olanlarda bir koridor, diğeri cam kenarı gibi yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olmasına” ,

26.03.2020 tarih ve 2020/14 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı 4.maddesinde “Personel ve işçi servislerinin “toplu taşıma araçları” kapsamında değerlendirilerek ruhsatlarında yazan yolcu kapasitelerinin en fazla %50’si oranında yolcu taşımalarına” denilmektedir.

23.03.2020 tarih ve 2020/11 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararındaki 2. Maddenin  “şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları” ibaresi hariç iptaline,  26.03.2020 tarih ve 2020/14 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararındaki 4. Maddesinin iptaline,

16.04.2020 tarih ve 2020/21 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 7.maddesinde “Şehir içi toplu yolcu taşımacılığı yapan araçlarda maske takma zorunluğu getirilmesine, toplu taşıma yapan araçların ruhsata esas koltuk sayısının yarısına kadar oturarak yolcu alabilmesine, ayakta yolcu sayısının ise oturarak yolculuk yapabilecek yolcu sayısının yarısına kadar olmasına, ayrıca oturan yolcuların sadece cam kenarında olan koltukları kullanmasına, koridor kenarında bulunan koltuklara oturulmasına izin verilmemesine ve konu ile ilgili gerekli işaretleme çalışmaları yapılmasına” denilmektedir.16.04.2020 tarih ve 2020/21 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 7. Maddesinin iptaline,

9) 27.03.2020 tarih ve 2020/15 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı,

1.maddesinde “Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetlerinin 27 Mart saat 17.00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulmasına” denilmektedir.

Söz konusu madde ile ilgili 31.05.2020 tarih ve 2020/32 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı, 8.maddesinde  “Geçici bir süreliğine faaliyetleri durdurulan kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılan başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zarari olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlerine başlayabilmelerine, anılan pazarların faaliyetlerini 22.00’a kadar sürdürebilmelerine” denilmektedir.

27.03.2020 Tarih ve 2020/15 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 1. Maddesinin 31.05.2020 tarih ve 2020/32 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 8. maddesinde yapılan düzenlemeler doğrultusunda devamına,

3.maddesinde “Vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmemesine” denilmektedir.

27.03.2020 tarih ve 2020/15 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 3. Maddesinin iptaline,

10) 27.03.2020 tarih ve 2020/16 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı,

1.maddesinde “28-29.03.2020 tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar hafta sonlarında ve hafta içinde il/ilçelerimizde vatandaşlarımızın mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetleri yapmalarının yasaklanmasına” denilmektedir.

Söz konusu madde ile ilgili 31.05.2020 tarih ve 2020/32 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı, 6. maddesinde “Halka açık alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlamasına” denilmektedir.

27.03.2020 Tarih ve 2020/16 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 1. Maddesinin 31.05.2020 tarih ve 2020/32 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 6. maddesinde yapılan düzenlemeler doğrultusunda devamına,

11) 28.03.2020 tarih ve 2020/17 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının,

1.maddesinde “İller arası otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi 17.00’den itibaren ancak Valilik izni ile yapılmasına”

2.maddesinde “Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapmasının Valilik izni ile gerçekleştirilmesine”

3.maddesinde “İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlardan talebi uygun görülenlere, ilde valilik/ilçelerde kaymakamlıkların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulundan seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde “şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi” düzenlenmesine”

4.maddesinde “Seyahat İzin Kurullarının ilde vali, ilçelerde kaymakamların belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşturulmasına, bu kurullara görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesine”

5.maddesinde “Otobüs seferi planlamasının,  Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak yapılarak ve ilgililere bilgi verilmesine”

6.maddesinde “Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların ad soyad, telefon, gidecekleri yerlerdeki adres bilgilerini içeren listesinin gidilecek ildeki Valiliğe bildirilmesine”

7.maddesinde “Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulmasına, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlamalarına”

8.maddesinde “İl dışından ilimiz sınırlarına kara, hava ve demir yolu ile giriş yapan vatandaşlarımızın (transit geçiş yapanlar, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi olanlardan yürüttükleri kamu görevinin niteliği,  kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler, eczacılar ile günübirlik giriş-çıkış yapmasında zorunluluk olanlar, sağlık tedbirlerini alarak ilde valilik, ilçelerde kaymakamlıklardan uygunluk almak kaydıyla hariç olarak ) il karayolu giriş noktaları, otobüs terminalleri, havaalanı ve tren garı giriş noktalarında covit-19 tedbirleri kapsamında sorgulama ve kontrollerinin yapılmasına, karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde önceden belirlenmiş olan ayrı bir alana alınarak ilgili sağlık birimleriyle irtibata geçilip 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, karantinaya alınmayanların 14 gün süreyle gözlem altına evlerinde kalmaları hususunun tebliğ edilmesine ve uyulup uyulmadığının sürekli kontrol edilmesine”

9.maddesinde “Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesine”

11.maddesinde “Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklanmasına”

12.maddesinde “İzinsiz yolculukların önlenmesi için kolluk kuvvetlerince yol kontrol noktalarında gerekli tedbirlerin alınmasına” denilmektedir.

28.03.2020 tarih ve 2020/17 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 ve 12. maddelerinin iptaline,

12) 02.04.2020 tarih ve 2020/18 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının,

2.maddesinde “Vatandaşlarımızın gün içerisinde  temel gereksinimleri dışında çeşitli sebeplerle yoğun olarak bulunduğu Sevgi Yolu, Samanpazarı, Ulu Cami, Yeşil Cami civarı, İstasyon Caddesi, Eskişehir Yolu Caddesi, Yeni Belediye Binası çevresi vb yerlerde kalabalık oluşturmasının ve kümelenmelerinin COVID19 bulaşma riskini arttırması nedeniyle önlem alınmasına, bu kapsamda emniyet güçleri tarafından belirlenecek  bölgelerde kontrollü geçişi sağlayacak düzenlemelerin yapılmasına  ve vatandaşlarımızın konuyla ilgili uyarılmalarına” denilmektedir.

02.04.2020 tarih ve 2020/18 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 2. maddesinin iptaline,

13) 03.04.2020 tarih ve 2020/19 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının,

1.maddesinde “İl Merkezi ve İlçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmasına” denilmektedir.

Söz konusu 1. madde ile ilgili 29.05.2020 tarih ve 2020/31 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2. Maddesinde “03.04.2020 tarih ve 2020/19 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerimizden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına” denilmektedir.

03.04.2020 Tarih ve 2020/19 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 1. Maddesinin 29.05.2020 tarih ve 2020/31 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 2. maddesinde yapılan düzenlemeler doğrultusunda devamına,

14) 07.04.2020 tarih ve 2020/20 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının,

3. maddesinde “İlçeler arası hareketliliğin azaltılması amacı ile ilçeler arası toplu taşıma seferlerin (İşçi ve memur servisleri ile tarım işçilerine ait seferler hariç) tek sefere düşürülmesine”

4. maddesinde “İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, yük taşımacılığı yapan kişilerin belirlenecek Covid19 izolasyon tedbirleri konusunda bilgilendirilmesine kişinin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması, dışarı çıkmasının zorunlu olduğu durumlarda ise maske ile çıkmaları konusunda bilgilendirilmesine

5. maddesinde “İl ve ilçe pazarlarına il dışından gelen pazarcıların girişlerinin yasaklanmasına” denilmektedir.

07.04.2020 tarih ve 2020/20 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 3, 4 ve 5. Maddelerinin iptaline,

15) 16.04.2020 tarih ve 2020/21 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının,

1.maddesinde “Pazar yerleri ile ilgili planlama ve pazar yerlerinin denetimi konusunda yapılan çalışmalar kapsamında; ilimiz merkezinde ve ilçelerinde gıda, temizlik ve tarımsal faaliyetler kapsamında (fide, fidan, tohum vb.) satış yapan pazarcılar hariç, ilçeler arası pazarcı esnafının geçişinin engellenmesine”

2.maddesinde “Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, il dışından ilk atama veya naklen atama yolu ile gelen personellerin göreve başlatılmasını müteakiben 14 gün boyunca izolasyon şartlarına tabi tutulduktan sonra fiili olarak görev yerlerinde göreve başlatılmasına”

16.04.2020 tarih ve 2020/21 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 1 ve 2. Maddelerinin iptaline,

8. maddesinde “İlimizde bulunan akarsu, baraj, göl ve göletlerde amatör balık avcılığının ikinci bir emre kadar yasaklanmasına” denilmektedir.

Söz konusu madde ile ilgili 31.05.2020 tarih ve 2020/32 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının, 7. maddesinde “İlimizde bulunan akarsu, baraj, göl ve göletlerde amatör olta balıkçılığnın (sazan avcılığı hariç) serbest bırakılmasına, sazan avcılığının ise 15 Haziranda serbest bırakılmasına” denilmektedir.

16.04.2020 Tarih ve 2020/21 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararlarının 8. Maddesinin 31.05.2020 tarih ve 2020/32 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 7. maddesinde yapılan düzenlemeler doğrultusunda devamına,

16) 22.04.2020 tarih ve 2020/22 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının,

1. maddesinde “Tüm kamu çalışanlarının il dışı çıkışlarının yasaklanmasına, çıkış zorunluluğu olan kamu personellerinin çalıştıkları kurum amirlerinin uygun görüşü ile Valilikten izin almasına” denilmektedir,

10. maddesinde “Uşak il sınırlarından kara yolu ile (toplu ulaşım araç, özel ve yaya vb.) ilimize yapılacak tüm giriş/çıkışların 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 24:00 ’den itibaren ikinci bir karara kadar geçici olarak durdurulmasına, aşağıda belirtilen durumlarda giriş/çıkışlara izin verilmesine” denilmektedir,

10-a. maddesinde “Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve yurt dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yer/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir” denilmektedir,

10-b. maddesinde “Belirtilen amaçlarla kısıtlama getirilen Uşak iline giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar ilimize dönebilecektir. Aynı şekilde belirtilen amaçlarla kısıtlama getirilen Uşak ilinden giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar ilimizden ayrılış yapabilecektir” denilmektedir,

10-c. maddesinde “Bu şekilde giriş çıkışı sınırlandırılan ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar” denilmektedir,

10-d. maddesinde “Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır” denilmektedir,

10-e. maddesinde “Organize sanayi bölgesinde çalışan işçilerin servis ile (servis aracının azami yolcu taşıma kapasitesinin yarısı kadar yolcu alarak; servis içinde sosyal mesafe kurallarına uyulması, tüm yolcuların ve araç şoförünün maske kullanması şartıyla) giriş-çıkışlarına, kontrol noktalarında gerekli sağlık kontrolleri yapılarak izin verilecektir” denilmektedir.

22.04.2020 tarih ve 2020/22 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararındaki 1, 10, 10-a, 10-b, 10-c, 10-d ve 10-e. Maddelerinin iptaline,

17) 28.04.2020 tarih ve 2020/23 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararında; “İl dışında çalışan ve ilimizde ikamet eden vatandaşlarımızın, ilimizde ikametleri süresince izolasyon kurallarına riayet edecek şekilde evlerinde kalmalarına, bu kişilerden ilimizde ikamet ettikleri süre içerisinde evde izolasyon kurallarına riayet edeceklerine dair taahhütname alınmasına” denilmektedir.

Söz konusu 28.04.2020 tarih ve 2020/23 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının iptaline,

18) 07.05.2020 Tarih ve 2020/25 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının,

6. maddesinde “03.04.2020 tarih ve 2020-19 sayılı Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 13.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 15.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine” denilmektedir.

Söz konusu madde ile ilgili 29.05.2020 tarih ve 2020/31 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 2. maddesinde “03.04.2020 tarih ve 2020/19 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerimizden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına”

3. maddesinde “Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan çocuklarımızın ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilmesine, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesine”

4. maddesinde “0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimiz için kısıtlama süresince ikinci bir talimata kadar Çarşamba ve Cuma günleri 14:00-20:00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine” denilmektedir.

07.05.2020 Tarih ve 2020/25 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararlarının 6.  Maddesinin 29.05.2020 tarih ve 2020/31 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının 2, 3 ve 4. maddelerinde yapılan düzenlemeler doğrultusunda devamına,

19) 12.05.2020 tarih ve 2020/28 Sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararının,

C-a-1. maddesinde “Koronavirüsle mücadele kapsamında şehir giriş kontrol noktalarında araç şoförünün sağlık kontrolünün sağlık birimlerince yapılmasına ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilmemesine”

C-a-3. maddesinde “Şoförlerin ilimiz sınırları içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmalarına, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan bulundurmalarının sağlanmasına”

C-b-1. maddesinde “Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün ateş/semptom kontrolünün il giriş kontrol noktalarında yapılmasına”

C-b-2. maddesinde “Hastalığa ilişkin semptomların görülmesi halinde; şoförlerin il giriş kontrol noktası görevlilerince önceden belirlenmiş ve ayrılmış alana alınarak ilgili sağlık birimlerine bildiriminin yapılmasına, ilgili sağlık birimlerince gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına, karantinaya alınması gerekenlerin karantina/tedavi altına alınmalarının sağlanmasına, karantinaya alınmayanların onamları alınarak 14 gün süreyle gözlem altında evlerinde kalmaları hususunun tebliğ edilmesine ve uyulup uyulmadığının sürekli kontrol edilmesine”

C-b-3. maddesinde “Hastalığa ilişkin semptomların görülmemesi halinde; 14 günlük gözlem süresini evlerinde geçirmek üzere onamları alınarak il içine alınmasına ancak iller arası ve uluslararası ticari taşımacılık faaliyetleri kapsamında gözlem süresinin bitmesini beklemeksizin il dışına çıkabilmelerine, evde izole kaldıkları süre içerisinde sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına riayet etmelerine, ticari taşımacılık kapsamında il dışına çıkmayacak şoförlerin ise 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlamalarına” denilmektedir.

12.02.2020 tarih ve 2020/28 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararındaki C-a-1, C-a-3, C-b-1, C-b-2 ve C-b-3. Maddelerinin iptaline,

20)Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.