31/05/2020 Tarih ve 2020/32 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 31.05.2020 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Dr. Ömer TORAMAN Başkanlığında toplanmıştır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.
Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda alınan tedbirler ve kısıtlamalar tekrar değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda,
1)  Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğunun kaldırılmasına (65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hariç), şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına, 
2)  65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Seyahat İzin Belgesini almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesine,
3) Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmelerine, 
4)  Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokâllerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00’a kadar hizmet vermeye başlamalarına (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır), 
5) Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00’a kadar; spor merkezleri/tesislerinin 24.00’a kadar hizmet vermeye başlamalarına,
6)  Halka açık alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanmasına,
7)  İlimizde bulunan akarsu, baraj, göl ve göletlerde amatör olta balıkçığının (sazan avcılığı hariç) serbest bırakılmasına, sazan avcılığının ise 15 Haziranda serbest bırakılmasına,
8) Geçici bir süreliğine faaliyetleri durdurulan kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlerine başlayabilmelerine, anılan pazarların faaliyetlerini 22.00’a kadar sürdürebilmelerine,
9)Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Covid-19 Yönetimi ve Çalışma Rehberinde (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html) yer alan hususlara riayet edilecek şekilde, İlimiz genelinde faaliyet gösteren/gösterecek olan tüm işletmelerin düzenleme yapmaları ve ilgili rehber doğrultusunda gerekli önlemleri alarak faaliyetlerini sürdürmelerine,
10) Geçici bir süreliğine faaliyetleri tatil edilmiş olan özel kreş, gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlamalarına, 
11) Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.