VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) dan odamıza gelen yazıda;

Kişisel Verilerin Korunma Kurumu’nun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı kararı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda VERBİS’e son kayıt süreleri sizlerden gelen talepler üzerine Birliğimizce yapılan etkin girişimler sonucu aşağıdaki tabloda yer alan şekilde uzatılmıştır.

 

Veri Sorumluları 

Başlama Tarihi

Son Tarih

Uzatılan Tarih

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 30.06.2020 30.09.2020
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumluları 01.10.2018 30.06.2020 30.09.2020
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluları 01.01.2019 30.09.2020 31.03.2021
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 31.12.2020 31.03.2021

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği