Yurt içi Fuarlar Hakkında

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda,
T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ilgili yazısına atfen, 2020 yılı fuar takviminde yer alan fuarlardan Temmuz ve Ağustos ayında kapalı alanda düzenlenmesi planlananların 1 Eylül sonrası döneme ertelendiği, açık alanda düzenlenmesi planlananların ise alınacak önlemler ve uyulması gereken kurallar çerçevesinde 1 Temmuz itibariyle düzenleneceği bildirilmektedir.
Söz konusu yazı ve Bakanlık tarafından gönderilen “Açık Alanlarda Düzenlenecek Olan Fuarlarda Alınacak Önlemler ve Uyulması Gereken Kurallar” ek’tedir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği