22.06.2020 Tarihli 2020/40 Numaralı İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantı Kararları

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nden odamıza gelen yazıda,

İlimizde alınan 22/06/2020 tarihli ve 2020/40 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı bildirilmektedir.

22.06.2020 Tarihli 2020/40 Numaralı İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantı Kararları

 Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 22/06/2020 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali ÇELİK Başkanlığında toplanmıştır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Bu Kapsamda;

1) 08.06.2020 tarih ve 2020/36 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararında “Uluköy yaylasında Coronavirüs (Covid-19) vakalarının tespit edilmesi nedeniyle; yayla yerleşkesine giriş çıkışların ikinci bir emre kadar kontrol altına alınmasına” denilmektedir.
08.06.2020 tarih ve 2020/36 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile giriş çıkışları kontrol altına alınan Uluköy Yaylasına yapılan giriş çıkışların kontrollü yapılması uygulamasının 22.06.2020 saat 24:00 itibariyle sonlandırılmasına, 

2) Kamuya açık alanlarda Covıd-19 Yönetimi ve Çalışma Rehberinde (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html) belirtilen kurallar çerçevesinde, sosyal mesafe kuralına riayet ederek münferit spor ve egzersiz yapılmasına müsaade edilmesine,
3) Sağlık Bakanlığı tarafından salgın yönetimi ve çalışma rehberi hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu rehber ve bu rehbere uygun olarak hazırlanan, iş yerinde alınması gereken tedbirlere yönelik kontrol listeleri yayınlanmıştır.
Yeni normalleşme sürecinde iş yerlerindeki tedbirlere uygunluğun belirli aralıklarla denetlenmesine,  tedbirlere uymayan işletmelere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine,  3(üç) kez kuralları ihlali tespit edilerek para cezası alan işletmelerde kural ihlalinin tekerrürü halinde (4.ihlalde)  işletme içinde alınan tedbirlerin rehbere uygun hale getirilmesi kamu görevlilerince tespit edilene kadar faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulmasına,
4) Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği