01.07.2020 Tarihli 2020/44 Numaralı İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantı Kararları

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden Odamıza gelen yazıda,

 

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 01/07/2020 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali ÇELİK Başkanlığında toplanmıştır.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda;
1)    31.07.2020 / 03.08.2020 tarihlerinde hep birlikte idrak edeceğimiz Kurban Bayramı sırasında özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların Covid19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla uygulanması gereken usul ve esaslara ilişkin olarak;
a)    İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisinin 20.07.2020 tarihine kadar kamuoyuna duyurulmasına,
b)    Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumlularının kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asmasına, ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisinin kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilmesine,
c)    Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin taleplerinin mümkün olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına,
ç) Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumlularının 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020 tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirmesine,
d)    Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesinin sağlanmasına,
e)    Her kurban için hisse başına parçalama işinin kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılmasına,
f)    Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmemesine, kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilmesine,
g)    Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,
ğ) Valiliğimiz bünyesinde oluşturulan Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından alınan kararlara harfiyen uyulmasına,
    2)  27.03.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Hıfzıssıhha Kurulu Kararı, 27.03.2020 tarih ve 2020/15 sayılı Hıfzıssıhha Kurulu Kararı, 07.05.2020 tarih ve 2020/25 sayılı Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ve 12.05.2020 tarih ve 2020/28 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile marketler, Pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerleri ile alışveriş merkezlerinin belirlenen saat aralıklarında faaliyetlerini sürdürmelerine karar verilmiştir.
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren bahsi geçen işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine,
3) Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin aşlatılmasına,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği