06.07.2020 Tarihli 2020/45 Numaralı İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantı Kararları

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden Odamıza gelen yazıda,

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 06/07/2020 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali ÇELİK Başkanlığında toplanmıştır.

 

Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş, tedbirler ve kısıtlamalar tekrar değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda;

 

  1. LUNAPARK VE TEMATİK PARKLARLA İLGİLİ OLARAK;

 

16.03.2020 tarih ve 2020/6 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2. Maddesinde “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen; Tiyatro, Sinema, Gösteri Merkezi, Konser Salonu, Nişan/Düğün Salonu, Çalgılı müzikli olan Lokanta/Kafe, Gazino, Birahane, Taverna, Kahvehane, Kraathane, Kafetarya, Kır Bahçesi, Nargile salonu, Nargile Kafe, İnternet Salonu, İnternet Kafe, her türlü Oyun Salonları (Atari, Playstation vb.), her türlü kapalı Çocuk Oyun Alanları (AVM ve Lokanta içindekiler dahil), Çay Bahçesi, Dernek Lokaller, Lunapark, Yüzme Havuzu, hamam, sauna, Kaplıca, Masaj Salonu, SPA ve Spor Merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle durdurulmasına” denilmektedir.

1) 16.03.2020 tarih ve 2020/6 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2. Maddesinde adı geçen lunapark ile ilgili hükmün iptaline,

 

Lunapark ve tematik parkların gezici olmamak (2020 Yılı içerisinde sadece bir yerde faaliyet göstermek) kaydı ile aşağıda belirtilen kurallara riayet ederek 06.07.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilmelerine,

 

            2) Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirlerin eksiksiz bir şekilde uygulanmasına,

 

3) Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanmasına,

 

4) Giriş/çıkışların kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmesine, girişlerde ziyaretçilerin sıra ile içeri alınmasına ve sırada durulması gereken alanlarda sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uygun şekilde yer işaretlemelerinin yapılmasına,

 

5) Lunapark ve tematik parklardaki eğlence araçlarının başlama ve bitiş zamanlarının kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanmasına,

 

6) Personele Covid-19’un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak önlemler huşunda eğitim verilmesine,

 

7) Lunapark ve tematik parkların içinde bulunan mesire alanları, restoranlar, kafeler ve diğer işletmelerin kendi sektörleri ile ilgili genelge, tedbirler ve Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına  tabi olarak çalışmalarına,

 

8) Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Coronavirüs sorumlusu/sorumlularının görevlendirilmesine,

 

9) Faaliyete başlayacak olan lunapark ve tematik parkların Valilikçe oluşturulacak ekipler tarafından belirlenen periyotlarda denetimlerinin yapılmasına,

 

  1. VALİ VE KAYMAKAMLARIN BAŞKANLIĞINDA YAPILACAK  MUHTAR/HALK TOPLANTILARI İLE İLGİLİ OLARAK;

 

İçişleri Bakanlığı genelgeleri kapsamında 01.07.2020 tarihinden itibaren Vali ve  Kaymakamların başkanlığında muhtar/halk toplantılarının yeniden başlatılmasına karar verilmişti.

 

1) Vali ve  Kaymakamların başkanlığında yapılacak muhtar/halk toplantılarının aşağıdaki usul ve esaslara riayet edilmek kaydıyla yapılmasına,

 

            2) Düzenlenecek muhtar/halk toplantıları sırasında salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere eksiksiz uyulmasına,

 

            3)Toplantıların mümkün olduğunca açık havada yapılmasına; temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesine,

 

            4)Toplantıların kapalı yerlerde yapılmasının zorunlu olması halinde Coronavirüs Bilim

Kurulunun rehberleri doğrultusunda;

 

a) Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeninin alınmasına (her yöne en az 1 metre mesafe olacak ve görevli personel dâhil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde),

 

b) Toplantıların yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin ölçülmesine, 38 °C dereceden yüksek ateş ölçümlerinde kişilerin içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanmasına,

 

c) Katılımcıların toplantı alanına maske ile alınmasına ve toplantı boyunca maske kullanmasına, bu amaçla toplantı mekanlarında yeterli miktarda maske bulundurulmasına,

 

d) Toplantı yapılacak ortak kullanım alanlarında mesafeye yönelik yer işaretlemelerinin yapılmasına,

 

e) Toplantı yapılacak alanın girişinde ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmasına,

 

f) Toplantı sürelerinin toplanma amacını karşılayacak şekilde mümkün olduğunca kısa tutulmasına, toplantının uzaması durumunda ara verilmesine ve pencereler açılarak ortam havalandırmasının yapılmasına,

 

g) Toplantı için doğal havalandırması olan (pencereli) odaların/mekanların tercih edilmesine,

 

h) Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırmasının doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesine, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmasına,

 

ı) Klima veya vantilatörlerin mümkün olduğunca kullanılmamasına, kullanılmasının zorunlu olması durumda ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesine,

 

j) Toplantıların yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine Coronavirüs (COVID19) kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve toplantı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmasına,

 

k) Toplantı öncesinde ve sonrasında kullanılan alanların temizlenmesi/dezenfekte edilmesine ve havalandırılmasına,

 

l) Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine azami derecede dikkat edilmesine,

 

m) Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasına,

 

n) Toplantılarda zorunlu olmadıkça yiyecek ikramından kaçınılmasına, yiyecek ikramında bulunulması durumunda tek kullanımlık servis ekipmanlarının tercih edilmesine, servis personelinin kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni ile maske kullanmalarının sağlanmasına,

 

o) Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin en az 14 gün saklanmasına,

 

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği