29.06.2020 Tarihli 2020/43 Numaralı İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantı Kararları

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden Odamıza gelen yazıda,

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 29/06/2020 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali ÇELİK Başkanlığında toplanmıştır.
Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş, tedbirler ve kısıtlamalar tekrar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda;
A)    İNTERNET KAFELERİ/SALONLARI VE ELEKTRONİK OYUN YERLERİ İLE İLGİLİ OLARAK,
1)    16.03.2020 tarih ve 2020/6 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2. Maddesinde “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen; Tiyatro, Sinema, Gösteri Merkezi, Konser Salonu, Nişan/Düğün Salonu, Çalgılı müzikli olan Lokanta/Kafe, Gazino, Birahane, Taverna, Kahvehane, Kıraathane, Kafetarya, Kır Bahçesi, Nargile salonu, Nargile Kafe, İnternet Salonu, İnternet Kafe, her türlü Oyun Salonları (Atari, Playstation vb.), her türlü kapalı Çocuk Oyun Alanları (AVM ve Lokanta içindekiler dahil), Çay Bahçesi, Dernek Lokaller, Lunapark, Yüzme Havuzu, hamam, sauna, Kaplıca, Masaj Salonu, SPA ve Spor Merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle durdurulmasına” denilmektedir.
16.03.2020 tarih ve 2020/6 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2. Maddesinde adı geçen internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun alanları ile ilgili hükmün iptaline,
İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.), iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirler ve aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde 01.07.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilmelerine,
2)    İşletmeciler tarafından, genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin mesafe planının hazırlanmasına, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin müşteri kapasitesinin mesafe kuralına göre belirlenmesine, kapasite bilgisinin işletmenin girişinde görülebilir bir yere asılmasına ve bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilmesine,
3)    Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişlerinin internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin girişlerinde ve içerisinde uygun yerlere asılmasına,
4)     İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri içerisinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısına ilişkin planlamanın (çalışan ve müşteriler dahil edilerek hesaplanacak şekilde) kişi başına 4 metrekareden az olmayacak şekilde yapılmasına,
5)    Aynı anda içeride bulunacak kişilerin, masalar/ünitelerin arasında en az 1 metre mesafe kuralına uymasına, bu mesafenin yer işaretleriyle belirlenmesine, tek ünitede iki ve daha fazla kişiyle oynanan oyunlarda her bir kişi arasında en az 1 metre mesafe olmasına,
6)    Masa/üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla teması azaltıcı tedbirlerin alınmasına,
7)    İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine maskesiz müşteri ya da çalışan alınmamasına, içeride bulunulan süre boyunca da maske takmaya devam edilmesine, kullanılmış maskelerin kapaklı çöp kutusuna atılmasına ve düzenli olarak boşaltılmasına,
8)    Bahse konu işyerlerinin içerisinde kontrolsüz şekilde kalabalık oluşmasını engellemek için giriş kapısında tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici (kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordan ya da şerit vb.) konulmasına,
9)     İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamasına,
10)     Müşterilere kartla temassız ödeme yapabilecekleri hatırlatılarak mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılmasının sağlanmasına, müşterilerin temas ettiği/edeceği ödeme terminalinin (POS cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka %70’lik alkol ile temizlenerek dezenfekte edilmesine,
11)    Masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye, mouse ve oyun konsolu vb. ekipman ve malzemelerin her müşteri kullanımından sonra %70’lik alkolle silinmesine,
12)    Yiyecek/içecek servisinin işletme personeli tarafından mesafe kuralına uygun olarak yapılmasına, kişilerin yiyecek ve içeceklerini kendilerinin almasına müsaade edilmemesine,
13)    Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde tek kullanımlık malzemelerin kullanılmasına,
14)   İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde bulunan mutfak, çay ocağı ve servis alanlarının Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu tarafından kafe ve restoranlar için hazırlanan kurallara göre düzenlenmesine,
15)   İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde Görevli Personele Yönelik Alınması Gereken Önlemlere İlişkin Olarak;
a)    Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesinin sağlanmasına,
b)    Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümlerinin termal sensörlerle ya da temassız ateş ölçerlerle yapılmasına, bu verilerin günlük olarak kayıt altına alınmasına ve asgari 14 gün süreyle saklanmasına,
c)    Personelin, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde COVID-19 semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisine bildirmesine,
ç)  Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan personelin, tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmesine,
d) COVID-19 tanısı alan ve temaslısı personelin il/ilçe sağlık müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberindeki kuralara göre yönetilmesine,
e) Personelin tümünün kuralına uygun maske takmasına, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesi öncesi ve sonrasında el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılmasına,
f) Personelin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanmasına ve bu konuda personelin sürekli uyarılmasına,
g) Personelin iş kıyafetlerinin günlük olarak değiştirilmesine,
ğ) Bu işyerlerindeki personelden temizlik yapan ve bulaşık yıkayan haricindeki çalışanların (sahte güven hissi uyandırmamak adına) eldiven kullanmamasına,
h)  Dinlenme alanlarında da personel arasında en az 1 metrelik mesafenin korunmasına ve maske takılmasına,
16)    İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde Müşteriye Yönelik Alınması Gereken Önlemlere İlişkin Olarak;
a)     İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmenin okunmasına ve belirtilen kurallara uyulmasına,
b)    Müşterilerin girişlerde mutlaka ateş ölçümlerinin yapılmasına, vücut ısısı 38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin sağlanmasına, ateş ölçen personel/sorumlunun tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmasına,
c) Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 vakası veya temaslısı kişilerin internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine alınmamasına,
ç) Müşterilerin diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki en az 1 metre mesafeye korumaları hususunda uyarılmasının sağlanmasına,
d) İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine görmeden önce ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun maske takılmasına, işletme sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske bulundurulmasına, maskesiz müşterilere girişte maske dağıtılmasına, içeride maske çıkarılmamasına,
e)    İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girerken el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılmasına,
17)    Ortam Temizliği Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması İşlemlerine İlişkin Olarak;
a)    İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmasına, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesine,
b)    Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmesine, toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmasına,
c)    Bu işyerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (bilgisayar klavyeleri, Mouselar, oyun konsolları, kapı kolları, telefon ahizereleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmesine, bu amaçla su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:7681-52-9) kullanılmasına, Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonunun sağlanmasına,
ç) Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen “Biyosidal Ürün Ruhsatı” bulunan yüzey dezenfektanlarının kullanılabilmesine,
d)    Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılmasına ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesine, yıkanabilen tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 °C’da yıkanmasının sağlanmasına,
e)    Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmasına,
f)    Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kağıt havlu konulmasına, hava ile el kurutma cihazlarının çalıştırılmamasına,
g)    Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmasına ve devamlılığının sağlanmasına,
h)    Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunlukların mümkünse fotoselli olmasına,
ı)  Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmasına,
i)    Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanmasına, temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenleri çıkarıp çöp kutusuna atmasına, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamasına,
j)    Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırmasının doğal hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde düzenlenmesine, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmasına,
k)    Klima ve vantilatör kullanılması halinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler” e uygun hareket edilmesine,
l)    İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak yeterli hava dolaşımı sağlanacak şekilde sık havalandırılmasının sağlanmasına,
18) Alışveriş merkezleri içerisinde bulunan elektronik oyun merkezlerinin de (kaydırak, salıncak, kum/top havuzu vb. oyun alanları hariç) yukarda belirtilen usul ve esaslar dahilinde hizmet verebilmesine,
19) Faaliyete başlayacak olan internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin Valilikçe oluşturulacak ekipler tarafından belirlenen periyotlarda denetimlerinin yapılmasına,
B)    65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZIN TURİZM AMAÇLI SEYAHATLERİ İLE İLGİLİ OLARAK,
31.05.2020 tarih ve 2020/32 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2. Maddesinde “65 yaş ve ürezi vatandaşlarımızın Seyahat İzin Belgesini almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahayat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesine” denilmektedir.
Bahse konu 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde turizm amaçlı seyahatlerine izin verilmesine,
1) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) turizm amacıyla yapacakları yolculuklarda “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi” almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilmelerine,
2) Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabilmelerine,
3) Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alan vatandaşlarımızın otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yolculuk yapabilmesine,
4) Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alarak seyahat edecek  vatandaşlarımızın kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takip ve izlemlerinin yapılmasına,
5) Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden sorgulanmasına,
C)    ÜLKEMİZE YURTDIŞINDAN GELEN YABANCI TURİSTLERİN SEYAHATLERİ İLE İLGİLİ OLARAK,
1)    Ülkemize yurtdışından gelen yabancı turistleri taşıyan yabancı plakalı toplu taşıma araçlarının 01.06.2020 tarih ve 2020/34 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararlarında yer alan araç içi oturma planı kısıtlamasına uygun olup olmadığına bakılmaksızın hudut kapısına geldiği sıradaki yolcu sayısını artırmamak (ülkemiz içerisinde varış noktasına kadar yeni yolcu almamak) kaydıyla yolcu taşımalarına müsaade edilmesine,
2)    65 yaş ve üzeri yabancı turistlerin, ilimizden şehirlerarası transit geçişlerinde ve ilimize gerçekleştirecekleri seyahatlerinde  “Seyahat İzin Belgesi” aranmamasına,
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği