BASIN TOPLANTISI

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

BASIN TOPLANTISI – 14 TEMMUZ 2020 – 10.00

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmet Özotraç Başkanlığında, KUTSO toplantı salonunda basın toplantısı gerçekleştirildi. Yerel basın mensuplarının teşrif ettiği toplantıda, KUTSO’nun son dönemlerdeki hizmet ve faaliyetleri, projeleri ve stratejik çalışmaları, pandemi sürecindeki çalışmaları, paydaşlarla iş birliği gibi konularda, yerel basın mensupları aracılığıyla,  KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ile KUTSO Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, kamuoyu ile bilgiler paylaşıldı.

 

SAYIN HASAN ÖNCEL / KUTSO YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

 

Pandemi dönemi çalışmalar

 

TOBB çatısı altındaki tüm oda ve borsalarda olduğu gibi, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası  (KUTSO) olarak, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirlere katkı sağlamak gayretiyle bu yönde çalışmalar yapılmıştır.

 

Pandemi döneminde, üyelerimizin sorunları ve çözüm önerileri hızla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilmiştir. Birliğimiz ise ülke genelindeki 365 oda ve borsadan gelen sorunları ve talepleri, ilgili kurumlara ileterek takibini yapmış, bu taleplerin sonuçlarını ve yapılan çalışmalara dair gelişmeleri her gün oda ve borsalara iletmiştir. Biz de KUTSO olarak, bu gelişmeler hakkındaki bilgileri üyelerimize düzenli olarak ilettik.

 

Bu dönemde ülke çapında bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı, TOBB öncülüğünde başlatılan tedbir seferberliği kapsamında yürütülen çalışmalara destek verdik. İş dünyasının haksız fiyat artışına engel olması yönünde bildirgesini, tüm ülkede eş zamanlı olarak düzenlenen ve bizim de odamızda yapılan basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştık.

 

Tüm yerel yönetimlerde olduğu gibi, ilimizde de Kütahya Valiliği tarafından oluşturulan İl Pandemi Kurulu’nda Odamızı temsilen görev alan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Hasan Öncel aracılığıyla üyelerimizi ilgilendiren konularda gerekli bilgilendirmeler ve görevler yerine getirildi. Üyelerimizin ticaretinin kesintiye uğramaması için Kütahya Valiliği ile odamız arasında sağlanan koordinasyonla sokağa çıkma yasağı kapsamındaki illere giriş çıkış yapabilme imkanı sağlamak üzere izin alma süreçleri yürütülmüştür.

 

Tüm yaşananlara rağmen, çalışmalar ve toplantıların sürdürülmesi gayretiyle faaliyetler devam etmiştir. Odamızın meslek komiteleri, meclis, yönetim kurulu gibi organ toplantıları, telekonferans sistemi ile gerçekleştirilmiştir.

 

Ayrıca, TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında telekonferans ile düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıştır (Y.K.Başkanımız İsmet Özotraç).

 

Bu sayede iş dünyası tarafından ulusal ve küresel gündem izlenerek, pandeminin ekonomiye olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çabalar topyekûn sürdürülmüştür.

 

Paydaşlarla Çalışmalar , Lobi Faaliyetleri

İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, dernek-sendika gibi, ilçe ve bölgedeki ticaret ve sanayi odaları ile borsalar, yerel yönetimler, üniversiteler, siyaset temsilcileri, OSB’ler, basın mensupları, yerel ve ulusal düzeydeki tüm paydaşlar ile etkin iletişim, istişare ve iş birliği faaliyetleri geçmiş dönemde de olduğu gibi sürdürülmüş ve halen de devam etmektedir.

Kütahya Milletvekillerimiz, Bakanlıklar, devlet erkanı, TOBB gibi kişi ve kuruluşlara üyelerimizin ve iş dünyasının talepleri, sorunları ve çözüm önerileri iletilmiştir.

Şehrimizin ve bölgemizin ekonomik ve sosyal açıdan geliştirilmesini yönelik tüm çalışmalarda KUTSO olarak görev alıp, gerekli çalışmaları sürdürmekteyiz.

Bu çalışmalara bazı örnekler:

Kütahya Altıntaş Zafer OSB, Kütahya Seramik Islah OSB, kamu-üniversite-sanayi iş birliği, mesleki eğitim, yatırımlar, üye menfaatleri, Eskişehir yolundaki Odamız yatırımı, şehirdeki 5 erk ile yapılan çalışmalar, ilimizde düzenlenen etkinliklere desteklerimiz (turizm haftası, ahilik haftası, Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya günleri, yerel fuarlar vb.)

 

LOBİ ÇALIŞMALARI DETAYLI ÖRNEKLER

İlimiz Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ile 2019 yılında 07.01.2019–06.02.2019– 06.03.2019 tarihlerinde işbirliği ve istişare toplantıları gerçekleştirilmiş olup toplantılar sonucunda ilimizde yetişen ve üretilen ürünler ile ilgili proje yapılması ve tanıtımlarının sağlanması, yol üstü mağazacılığın geliştirmesi ve Kütahya Milletvekillerine projelerin anlatılmasının sağlanması gibi karar alınmıştır.

07.01.2019 Seramik ve porselen üreten işletmelerde çalıştırılması zorunlu personeller hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü nezdinde çalışmalar yürütülmüştür.

21.01.2019 TOBB Türkiye Ekonomi Şurasında ilimizi, bölgemizi ve genel ekonomik durumu ilgilendiren ve çözüme kavuşmasını istediğimiz görüşlerimiz Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından sunulmuştur.

21.01.2019 inşaat malzemelerinde KDV’nin %18’den %1’e indirilmesi yönünde TOBB nezdinde çalışmalar yürütülmüştür. Konu TOBB inşaat meclis toplantısına taşınmıştır.

23.01.2019 Üretim sektöründeki Elektrik ve doğalgaz maliyetlerindeki artışın engellemesine yönelik görüş ve çözüm önerilerimiz çevre bölge odalarımızdan destek alınarak Cumhurbaşkanlığımıza iletilmiştir.

01.02.2019 Kütahya Dumlupınar Üniversitemiz ile üniversite sanayi işbirliği toplantısı düzenlenmiş olup toplantı sonucunda işletmelerin yönetici ve uzmanlarının öğrencilerle buluşturulması ve bilgi ve tecrübe paylaşımlarının sağlanmasına kararları alınmış ve mentörlük projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanmıştır.

06.02.2019 – 30 Ağustos Dumlupınar Zaferi Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı neticesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ilimizde yapılacak kutlamalarla ilgili hem önümüzdeki süreçte yapılması gerekenler hem de zaferin 100. Yıl dönümüne denk gelen 2022 yılında yapılacaklarla ilgili çalışmalar yapılmıştır. Paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde çalışmalarımız deva etmektedir.

25.02.2019 – 11.03.2019 – 20.03.2019 tarihlerinde istihdam seferberliği kapsamında “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganı ile başlatılan istihdam Seferberliği 2019 kampanyasına destek amacıyla şehrin çeşitli yerlerine bilgilendirici afişler asılmış, farkındalık sağlanması için üyelerimiz ziyaret edilmiş ve konuya ilişkin odamızda çeşitli toplantılar düzenlenmiştir.

07.03.2019 – İlimizdeki ihracat potansiyeli olan mikro ve küçük ölçekli işletmelerimizin ihracata yönelmelerini sağlamak, ihracatçı firmalarımızın da ihracatlarını artırmak, iş insanlarımız arasındaki dayanışmayı geliştirerek, işletmelerimizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla çözümler üretilmesine imkan sağlamak amacıyla, şuan için 50’den fazla firma temsilcisinin gönüllü ve aktif olarak katılım gösterdiği odamız bünyesinde oluşturulan KUTSO Dış Ticaret Çalışma Grubu üyelerinden konuya ilişkin görüş ve önerile, TOBB’ a iletilmiştir.

09.04.2019 – Mobilya sektöründe uygulanan %10 KDV indiriminin sektöre olumlu katkıları nedeniyle bu uygulamanın kalıcı olması ve KDV’nin %8’e sabitlenmesine dair üyelerimizden gelen talep TOBB aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilmiştir.

07.05.2019 Ülkemizin gelişimi, değişimi ve kalkınmasının ancak iyi bir eğitimle sağlanacağı, eğitimin niteliğinin artırılması için de eğitim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğinden,

– Okul ve kurslara uygulanan yıllık ruhsat harçlarının kaldırılması,

– Öğrencilerin bilinmeyen kişilerden özel ders almasını engellemek, yapılan tüm eğitimlerin karşılığında devlete sorumlu kurumların devamının sağlanması, çocuklarımızı güvenilebilir halde hizmet verilen kurumlara göndermek adına özel eğitim kurslarının devam etmesi,

– Eğitimde KDV’nin kaldırılması ya da %1’e çekilmesi,

– Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının eğitim araçlarına uygulanan ÖTV ve KDV’nin kaldırılması,

– Devlette süreklilik gereği özel okul öğrenci eğitim teşviklerinin sürdürülmesine dair taleplerimiz TOBB’a iletilmiştir.

08.05.2019 – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez ziyareti, Zafer OSB’de işletmelerin daha hızlı, daha rahat çalışabilmesi için alt yapı eksikliklerinin giderilerek yatırım ortamının iyileştirilmesi, transformatör merkezi yapılması talep edilmiştir. Talep, Bakanımız tarafından olumlu karşılanmış ve gerekli teknik çalışmalara başlanması talimat vermiştir. Zafer OSB’de enerji nakil hattı ve doğalgaz alt yapı işlerinin tamamlandığı, 2020 yılı içerisinde de arazi tahsisine başlayacağı müjdesi alınmıştır.

09.05.2019 -22.05.2019 Zafer Havalimanı Toplantısı (Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak’tan paydaşlarımızın katılımında ) Katılımcılar kısa, orta ve uzun vadede havalimanının etkinliğinin artırılması amacıyla görüş bildirmiş, havalimanından yapılan uçuşlarda yaşanılan sıkıntılar ve sefer saatleri ile ilgili ayrıca THY yetkililerine bilgi verilmiştir. Ayrıca,  TÜRSAB ile gerçekleştirilebilecek faaliyetler, havalimanının ve bölgenin tanıtım ayağında atılabilecek adımlar, yurt dışı uçuşların artırılması adına yapılabilecekler gibi konularda katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır. Konuyla ilgili çalışma ve görüşmeler devam etmektedir.

22.05.2019 – 30 Ağustos Dumlupınar Zaferi Çalışma Grubu Toplantısı. Bir önceki toplantıda alınan kararlar gereği, Valilik talimatı ile Koordinasyon Kurulu kurulmuş, tüm kurumlardan görüş ve öneriler istenmiş, odamızın göndermiş olduğu görüşlerden olan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gururu olan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ün ilk gösteri uçuşunu yapacağı, Valilik tarafından yayınlanmıştır.

08.10.2019 – Meslek Liselerindeki Ar-Ge Çalışmaları. Odamız 4.meslek komitesinden intikal eden, Meslek Liselerindeki AR-GE çalışmalarının, yeni bir ürün keşfetmek amacıyla değil de, mevcut ticari ürünler ile ilgili yapılmasına dair talep, Milli Eğitim Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısına aktarılmıştır.

12.11.2019 – Mesleki ve Teknik Eğitim Toplantısı. Mesleki eğitimin önemi, meslek lisesi öğrencilerinin ara eleman değil aranılan eleman olmaları, nitelikli öğrencilerin mesleki eğitime dahil edilmesi, gençlerimizin mesleki alanda gelişmelerinin sağlanabilmesi için il protokolü olarak yapılabilecekler masaya yatırılmıştır.

13.11.2019 – Mesleki Eğitimin Tercih Edilebilmesi İçin Taleplerimiz. Mesleki ve Teknik Eğitime bakıştaki, olumsuzlukların bertaraf edilebilmesi için eğitim sistemi değerlendirmelerimiz yazılı olarak TOBB aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir.

03.12.2019 – Tır Parkı oluşturulması talebi. Odamız 6.Meslek Komitesinden intikal eden, Kütahya Gümrük Müdürlüğünde işlem bekleyen TIR şoförleri için, Müdürlük yakınında içinde tuvalet, çay ocağı vs.nin olduğu Tır Parkı oluşturulması talep, Kütahya Belediyesine iletilmiştir. Kütahya Belediyesinden odamıza intikal eden 25/12/2019 tarihli yazıda, hali hazırda Yıldırım Beyazıt Mahallesi Çevre Yolu Üzerinde, ihtiyaca cevap verebilecek bina bulunduğuna dair cevabi yazı odamıza ulaşmıştır.

25.12.2019 – İstanbul Ziyareti. Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesinin tanıtımı ve avantajları, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye İhracatçılar Meclisi toplantılarına katılım sağlanarak ayrı ayrı anlatılmış olup, yatırımcılar ilimize davet edilmiştir.

Ayrıca, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, bazı iş adamı dernekleri, Kocaeli Sanayi Odası ziyaretleri yapılarak, Zafer Organize Sanayi Bölgesi tanıtımı yapılmıştır.

 • Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Dumlupınar’daki tören alanına öğrencilerin taşınması için 1 otobüs bedeli odamızca karşılanmıştır.
 • Hisarlı Ahmet Sempozyumuna odamız sponsor olmuştur.
 • KÜSAD İzmir sergisi için ulaşım gideri odamızca karşılanmıştır.
 • Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, odamıza düşen pay karşılanmıştır.
 • Bursa 4.Anadolu Tanıtım günleri ikram bedelleri, odamızca karşılanmıştır.
 • 29 Ekim etkinlikleri kapsamında, sporcuların eşofman bedelleri odamızca karşılanmıştır.
 • İzmir Çini Festivaline ulaşım bedelleri odamızca karşılanmıştır.
 • Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak projemiz olan Kendin Yap Atölyeleri Projesi için, eş finansman ödemesi odamızca yapılmıştır.
 • DPÜ Lisansüstü öğrencilerine, tez teşvik ikramiyesi odamızca karşılanmıştır.

 

 

 

 

 

 

2018 – 2020 Odamız Hizmetlerine İlişkin Sayılar

 

S.No Yapılan İş 2018 2019 2020 Toplam
1 Kapasite Raporu 111 119 81 311
2 Ekspertiz Raporu 44 33 24 101
3 İş Makinesi 111 66 55 232
4 Yerli Malı Belgesi 16 30 7 53
5 Dolaşım Belgeleri 3876 4095 1458 9429
6 Meslek Komiteleri Toplantıları 170 168 44 382
7 Meslek Komitelerinden Yönetim Kuruluna İntikal Eden Konu Sayısı 29 34 9 72
8 Müzekkere 100 143 88 331
9 Yeni Üye Kayıtları 334 286 133 753
10 Üye Belgeleri 3134 2648 1556 7368
11 Nefes Kredisi Belgesi 144 13 276 433
12 Gelen Evrak 5806 4776 2190 10582
13 Giden Evrak 1200 920 500 2120
14 Rayiç Fiyat İşlemleri 49 25 15 74
15 K Belgesi Taşıt Kartı 1890 1438 341 3669
16 Sayısal Takograf Kartı Teslimi 968 1117 567 2652
17 K Türü Yetki Belgesi 542 370 91 1003
18 Tescil İşlemleri Yeni Üye Kaydı  – Ticaret Sicili 326 317 128 771
19 Tescil İşlemleri Değişiklik – Ticaret Sicili 670 746 293 1709
20 Tescil İşlemleri Kayıt Silme – Ticaret Sicili 306 329 46 681
21 Belge – Ticaret Sicili 2147 1503 663 4313
22 Yazışma – Ticaret Sicili 815 681 329 1825
23 Müzekkere – Ticaret Sicili 944 778 200 1922
24 İlan – Ticaret Sicili 1302 1392 467 3161

 

 

SAYIN AHMET Y.YAZAROĞLU / KUTSO YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

Meslek Komiteleri / Üye İlişkileri

Odamızda 14 adet meslek komitesi, 164 (asil ve yedek) komite üyesi bulunmaktadır.

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kanunu ilgili maddeleri gereğince, TOBB çatısı altında bulunan her oda ve borsada olduğu gibi, 4 yılda bir gerçekleşen seçimlerle komite üyeleri göreve başlamaktadır.

Komite üyeliğinin devamı, üyenin sorumlulukları, üyeliğin sona ermesi gibi hususlar yine belirtilen kanun ve yönetmeliklerde yer alan hükümlerle kurallara bağlanmıştır.

Bunlara ilişkin bilgiler, komite üyeliği / organ üyeliği başlayan üyelere oryantasyon programları ile aktarılmaktadır.

Kanun ve yönetmelikler gereğince, ayda bir meslek komitesi, yılda iki defa müşterek meslek komitesi toplantısı yapılmaktadır.

Meslek komitesi başkanlarımız, yasal zorunluluk olmamasına rağmen, iletişim ve koordinasyonun yürütülmesine katkı sağlamak üzere, her ay yapılan Meclis toplantılarımıza katılmaktadır.

Üyelerimizin sektör temsilcisi olarak görev yapan meslek komitelerimiz, üyeler ile yönetim kurulumuz arasında köprü görevini üstlenmekte, üyeler kendi sektörleriyle ilgili konularda, taleplerini, görüş ve sorunlarını, meslek komiteleri vasıtasıyla odamıza iletebilmektedir. Meslek Komiteleri toplantısında görüşülen hususlar, yönetim kurulumuza intikal ederek müzakeresi yapılmakta, gerekli çalışma ve eylemler için kararlar alınarak, bu doğrultuda işlemler yürütülmektedir.

 

YÖNETİM KURULUNA İNTİKAL EDEN MESLEK KOMİTESİ KARAR SAYISI

2018 yılında, Yönetim Kurulu gündemine intikal eden meslek komitesi karar sayısı 34 adet olup, komitelerimize göre dağılım sayıları şöyledir:

 

2.  Meslek Komitesi 5 adet
4.  Meslek Komitesi 2 adet
5.  Meslek Komitesi 3 adet
6.  Meslek Komitesi 13 adet
8.  Meslek Komitesi 1 adet
9.  Meslek Komitesi 1 adet
10. Meslek Komitesi 4 adet
11. Meslek Komitesi 1 adet
12. Meslek Komitesi 1 adet
13. Meslek Komitesi 3 adet
TOPLAM 34 adet

 

2019 yılında, Yönetim Kurulu gündemine intikal eden meslek komitesi karar sayısı 41 adet olup, komitelerimize göre dağılım sayıları şöyledir:

 

1.  Meslek Komitesi 1 adet
2.  Meslek Komitesi 5 adet
3.  Meslek Komitesi 3 adet
4.  Meslek Komitesi 4 adet
5.  Meslek Komitesi 3 adet
6.  Meslek Komitesi 6 adet
7.  Meslek Komitesi 2 adet
9.  Meslek Komitesi 4 adet
10. Meslek Komitesi 3 adet
11. Meslek Komitesi 1 adet
12. Meslek Komitesi 5 adet
14.Meslek Komitesi 4 adet
TOPLAM 41 adet

2020 yılında, Yönetim Kurulu gündemine intikal eden meslek komitesi karar sayısı 13 adet olup, komitelerimize göre dağılım sayıları şöyledir: (21/04/2020 tarihi itibariyle)

 

2.  Meslek Komitesi 2 adet
3.  Meslek Komitesi 1 Adet
4.  Meslek Komitesi 2 Adet
5.  Meslek Komitesi 1 adet
6.  Meslek Komitesi 1 Adet
7.  Meslek Komitesi 1 Adet
9.  Meslek Komitesi 1 Adet
10. Meslek Komitesi 1 Adet
11. Meslek Komitesi 1 Adet
13. Meslek Komitesi 2 Adet
TOPLAM 13 adet

 

Pandemi öncesindeki dönemde, 14 meslek grubumuzla, meslek grupları bazında, üyelerimizle sektörel istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Sosyal tesisimizde Yönetim Kurulu Başkanımızın, Başkan Yardımcımızın, ilgili meslek komitesi başkanımızın ve temsilci üyelerin katılımıyla yemekli yapılan toplantılarda üyelerin sektörel sorunları, talepleri, çözüm önerileri istişare edilmiştir. KUTSO Ne Yapar Bilgi notu tüm üyelerimizle paylaşılmıştır. Ayrıca Odamızın tarihçesi, hizmetleri, faaliyetlerine ilişkin bilgi notu üyeler ile paylaşılmıştır.

Meslek Grupları ile Yapılan Sektörel İstişare Toplantıları

Meslek Grup no. Toplantı Tarihi
1 28 Haziran 2019 Cuma
2 01 Ağustos 2019 Perşembe
3
4 07 Kasım 2019 Perşembe
5 24 Ekim 2019 Perşembe
6 14 Kasım 2019 Perşembe
7
8 26.09.2019
28.11.2019
9 23 Ocak 2020 Perşembe
10  –
11 10 Ekim 2019 Perşembe
12 25.07.2019
05.12.2019
13 09 Ocak 2020 Perşembe
14 17 Ekim 2019 Perşembe

 

 

 

 

SAYIN SALİH ÇETİNER  / KUTSO YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

 (BALO) Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar

BALO, lojistik sektörüne demiryolu ağırlıklı intermodal taşımacılık hizmeti sunmaktadır. 2011 yılında Türkiye’nin çatı sivil toplum örgütü olan TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğü ve katılımında, Türkiye’nin birçok yöresinden, oda, borsa ve organize sanayi bölgelerinin iştiraki ile 94 ortakla kurulmuş ve yapılan sermaye artırımı ile birlikte 2014 yılından itibaren 118 ortağa ulaşmıştır. KUTSO’nun da ortağı bulunduğu BALO A.Ş.’nin, 10 Temmuz 2020 tarihinde Ankara TOBB’da gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, KUTSO’yu temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Çetiner, BALO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Kütahya Belediyesi ile çalışmalar/iş birlikleri

Kütahya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Dumlupınar Fuarı, Tarım Fuarı gibi vb. etkinliklere, Odamız tarafından destek verilmektedir.

KUTSO olarak, İldeki 5 erkin iş birliği çalışmalarını önemsediğimiz sıkça dile getirilmektedir.

Bu kapsamda, Kütahya Belediyesi ile de çeşitli görüşmeler, ziyaretler, toplantılar, proje ortaklıkları çalışmaları yürütülmektedir.

Belediye Başkanı seçim döneminde, iş dünyası adına, şehrin ve iş dünyasının Belediyeden beklentilerine ilişkin hususlar dile getirilerek, görüşler, sorunlar ve çözüm önerileri iletilmiştir.

Yeni göreve seçilen her belediye başkanı ile odamız heyeti tarafından hızla iletişim kurulmakta, hizmetlere ilişkin bilgi paylaşımı yapılmakta, yeni iş birliği faaliyetleri hızla planlanmaktadır.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı alanındaki çalışmalarda iş birliği halen devam etmektedir.

11 Aralık 2019 tarihinde, Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen “İstihdam Şurası, Girişimci Destek Projesi, Kütahya Devlet Destekleri Rehberi” tanıtım programında, odamız tarafından destek verilmiş, temsilcilerimiz etkinlikte hitap etmiştir. (Y.K.Bşk.Yrd.Hasan Öncel, Meclis Üyesi/TOBB KGK Kütahya İcra Komitesi Başkan Yrd. Semra Tozaraydın, Meclis Üyesi Emin Yüce)

17 Aralık 2019 tarihinde, Kütahya Belediye Başkanı Prof.Dr.Alim Işık ile beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları katılımında, odamız ev sahipliğinde istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Kütahya’nın sosyal ve ekonomik durumu, yatırımlar, yürütülen proje ve faaliyetlere ilişkin karşılıklı görüş alış verişinde bulunulmuş, iş birliği çalışmaları değerlendirilmiştir.

Kütahya Belediyesi ile paydaş olduğumuz önemli projelere ilişkin özet bilgiler:

 

 1. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Üyesi Olarak Kütahya’daki Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin İyileştirilmesi

 

Faaliyetler:

 

 1. a) UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı şehirleriyle ortaklaşa “Yaratıcılık Ağı” Kurulması,
 2. b) Ürün tasarım ve Geliştirmeyle ilgili laboratuvarların kurulması,
 3. c) Ürün Sertifikasyon Sisteminin kurulması (Kütahya Çinisi garanti markası),
 4. d) Pazarlama, Markalaşma ve Networking faaliyetleri,
 5. e) Eğitim-danışmanlık hizmetleri,
 6. e) Serigrafi, paketleme ve fırınlama ünitelerinin kurulması

 

Diğer paydaşlar: KDPÜ, ZAFER KA, Kütahya Çiniciler Fotoğrafçılar ve El Sanatları Esnaf Odası,

 

 

 1. Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe

 

Faaliyetler:

 1. Kütahya Kadın Kooperatifi’nin kurulması ve kooperatifçilik eğitimlerinin verilmesi
 2. Kooperatifte desen eğitimleri verilmesi ve staj programlarının başlatılması
 3. Çocukların çini sanatıyla tanıştırılması etkinliği
 4. Beşeri kapasite geliştirme etkinlikleri (sanatçı ve zanaatkarlara eğitim verilmesi)
 5. Çini eğitimleri verilmesi
 6. Sanatçı ve zanaatkar adaylarına çinicilik eğitimleri verilmesi
 7. İngilizce, sosyal medya ve pazarlama eğitimlerinin verilmesi

 

Diğer paydaşlar: Kütahya Valiliği, KDPÜ, Kütahya Çiniciler Fotoğrafçılar ve El Sanatları Esnaf Odası

 

 

SAYIN TOLGA ESKİOĞLU   / KUTSO YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ

Kütahya’nın iktisadi ve sosyal alanda gelişmesine katkı sağlamak üzere KUTSO tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, tüm kurum, kuruluşlar ve paydaşlarla çeşitli iş birlikleri ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir. İlimizdeki sosyal sorumluluk faaliyetlerine, her yıl KUTSO tarafından destek sağlanmaktadır.

Ahilik Haftası, Hıdrellez günü, Turizm Haftası, Gençlik Haftası, milli bayramlardaki etkinlikler,  (19 Mayıs, 29 Ekim vb.) TOBB finansmanı ile eğitim ve gıda yardımı, Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya Dumlupınar Fuarı, Kütahya Tarım Fuarı, başka illerde düzenlenen Kütahya Günleri etkinlikleri, meslek liselerine destekler, deprem, sel vb. gibi doğal afetler olması durumunda, bulunduğu yerlerde yapılan yardımlara destek, milli birlik ve beraberlik gerektiren durumlarda paydaşlarla iş birliği yapılarak destek verilmektedir. Bu yıl Elazığ, Malatya depremi olduğunda, 2 tır yardım malzemesi gönderimi en güncel örneklerden sadece biridir.

KÜTAHYA 1. OSB

 • OSB yönetimlerinde, odaların yetkinliğinin artırılması yönünde yapılan çalışmalar neticesinde, idarenin müteşebbis firmalara verilmesi önemli ve etkin bir çalışmadır.

 

 • Odamız yönetim kurulu/meclis üyelerinin, OSB’lerde KUTSO’yu temsilen görev alması, iş birliğini ve verimi artırmaya katkı olmaktadır.

 

SAYIN ŞULE ÖZBEK İRİ   / KUTSO YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

 • NEFES KREDİSİ

2018 yılı;

 • NEFES KREDİSİ: 27 Şubat 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız uyarınca, 200.000,00.- TL (İkiyüzbin TL) tutarındaki mevduat, TOBB tarafından bildirilen, Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank hesaplarına yatırılarak üyelerimizin kullanımına sunuldu.
 • KOBİ DESTEK (NEFES) KREDİSİ: 04/09/2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, 200.000,00 TL. (İkiyüzbinTürkLirası) tutarındaki mevduat, TOBB tarafından bildirilen, Garanti Bankası, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank Banka hesaplarına yatırılarak üyelerimizin kullanımına sunuldu.

2020 yılı,

 • TOBB ve Denizbank iş birliğindeki Nefes Kredisi ile işletmelere kaynak sağlanmıştır. 27 Nisan 2020 tarihinde başlayan Nefes Kredisi 26 Haziran 2020 tarihinde sona erdi.

 

 • HALKBANK CAN SUYU KREDİSİ
 • 2020 yılında pandemi sürecinde, Halkbank Can Suyu kredisinin oda ve borsa üyelerine verilmesi sağlanmıştır.

 

 

TOBB KÜTAHYA KADIN – GENÇ GİRİŞİMCİLER İL KURULLARI

 

Kadın-Genç Girişimciler Kurulları, ilk olarak 2011 yılı Nisan ayında, TOBB bünyesinde kurulmuştur.

 

Oda ve borsalarda ise koordinatörlüğü yürütülmekte, 4 yılda bir yapılan seçimlerden sonra, kurullarda da seçim yapılarak görev dönemi başlamaktadır.

 

“TOBB İl Kadın/Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın/Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları” uygulanmaktadır.

 

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile koordineli olarak faaliyet gösteren TOBB İl Kadın/Genç Girişimci Kurulları 81 ilde TOBB tarafından kurulmuştur.

 

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile Kütahya’nın Gediz, Simav, Tavşanlı ilçeleri Ticaret ve Sanayi Odaları ile Kütahya Ticaret Borsası kadın-genç temsilcilerinden oluşur.

TOBB nezdindeki koordinatör odası Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO)’dır.

 

TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu (KGK), İlimizde 15’i icra komitesi üyesi olmak üzere, 59 kadın girişimciden oluşmaktadır. Başkanlık görevini Sema Güral Sürmeli yürütmektedir.

 

TOBB Kütahya Genç Girişimciler Kurulu (GGK), İlimizde 15’i icra komitesi üyesi olmak üzere, 90 genç girişimciden oluşmaktadır. Başkanlık görevini Ali Alper Olgun yürütmektedir.

 

Kurulların ve İcra Komitelerinin üye sayısı, TOBB tarafından belirlenmektedir.

 

TOBB tarafından yayınlanan usul ve esaslar gereğince, KGK ve GGK, olağan şekilde, ayda bir defa İcra Komitesi toplantısı, yılda iki defa Kurul toplantısı yapmaktadır.

 

TOBB Kütahya Genç Girişimciler Kurulu (GGK) – Çalışma Grupları

Eğitim ve Akademik İlişkiler

Üye ve Kurul İlişkileri

Ar-Ge Proje

Turizm Grubu,

Destek, Hibe ve Teşvikler

E-Ticaret, Yapay Zeka, Start-Up Ekosistemi

Dış Ticaret

Kütahya’nın Yöresel Değerlerini Ekonomiye Çevirme

 

TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) – Çalışma Grupları

Eğitim, İletişim, Basın

Mali İşler

Sosyal Sorumluluk, Proje Geliştirme

Sağlık, Spor, Çevre

Girişimcilik

Sosyal Etkinlikler

 

Kadın / Genç Girişimciler Kurulları İl İcra Komiteleri şu görevleri üstlenmiştir.

 

 1. a) İldeki kadın/genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politikalar belirleme,
 2. b) Girişimcilik kültürünün İldeki kadınlar/gençler arasında gelişmesine öncülük etme,
 3. c) Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak, iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek, yol göstermek amacıyla girişimcilik eğitimleri, seminer ve panel düzenleme,
 4. d) İldeki lise ve üniversitelerde girişimcilik dersleri, seminerleri, panelleri düzenleme,
 5. e) Girişimcilik, iş kurma konularında ilgili prosedürleri aktaran kitapçıklar ve CD’ler hazırlama,
 6. g) İldeki kadın/genç girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlama,
 7. h) Koçluk sistemi geliştirerek ildeki yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlama,
 8. i) İl ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirleme ve bu sektörlere kadın/genç girişimcileri yönlendirme ve teşvik etme,
 9. j) Konuların özelliklerine göre çalışma grupları kurma,
 10. k) Yurt içinde ve yurt dışında kadın/genç girişimciliğe ilişkin gelişmeler ile idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek toplayacağı bilgileri ilgililere ulaştırma,
 11. l) TOBB Kadın/Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tarafından alınmış olan ilgili kararların İl sathında uygulanmasını sağlama konularında, İl Oda/Borsaları tarafından görüş oluşturulmasına katkı sağlar ve bu kapsamda koordinatör Oda/Borsa tarafından verilecek görevleri yerine getirir.

 

TOBB KÜTAHYA KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU – 2019 FAALİYETLER
S.NO Tarih Faaliyet Adı 
1 27 Şubat 2019 TOBB Kütahya Kadın-Genç Girişimciler İl Kurulu İcra Komitesi üyeleri seçimi odamızda gerçekleştirilmiştir.
2 04 Mart 2019 Koordinatörlüğü yürütülen TOBB Kütahya Kadın-Genç Girişimciler İl Kurulu İcra Komitesi başkan ve başkan yardımcısı seçimleri odamızda gerçekleştirilmiştir.
3 16 Mart 2019 Odamızın da katılımcı olduğu TOBB Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nin açılış programı, Yönetim Kurulu Başkanımızın, Kurul üyelerinin, mentorlerimizin ve kursiyerlerin katılımı ile toplantı salonumuzda yapılmıştır.
(TOBB himayesi ve iş birliği -Faydalanıcı sayısı: 53 kursiyer)
4 19 Mart 2019 TOBB Kütahya Kadın Girişimciler İl Kurulumuz toplantısı, odamızda gerçekleştirilmiş, kurul üyelerine oryantasyon bilgi sunumu yapılmıştır.
5 19 Mart 2019 TOBB Kütahya Kadın Girişimciler İl Kurulumuz toplantısında, görev dönemi sona eren KGK İcra Komitesi Başkanına teşekkür plaketi takdim edilmiştir.
6 24 Nisan 2019 İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan “Zaman Dursun, Kütahya Okusun” kampanyasına destek olmak amacıyla, Kütahya Sera AVM’de okuma etkinliği gerçekleştirilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulumuz başkan ve üyeleri ile basın mensupları katılmıştır.
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Üniversite, AVM İş birliği, faydalanıcı sayısı 20 civarı olup, tüm kamuoyu ile paylaşılarak artırılması hedeflenmiştir.)
7 25 Nisan 2019 Kadın ve Genç Girişimciler Kurulumuz başkan ve üyeleri ile il protokolüne nezaket ve tanışma ziyaretleri yapılmıştır. Kütahya Valisi, Tugay Komutanı, Belediye Başkanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü ile görüşülmüş, kurulun yapısı ve faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşılarak, iş birliği konuları istişare edilmiştir.
8 25 Nisan 2019 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü’nü ziyaret eden Kadın ve Genç Girişimciler Kurulumuz başkan ve üyeleri, sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanlarda incelemeler yaparak, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanlarında Sayın Rektör’den bilgi almıştır.
9 04 Mayıs 2019 TOBB Geleceği Yazan Kadınlar Projesi kapsamında kursiyerler ile mentorlerimizin buluşma programı Odamızda gerçekleştirilmiştir.
10 14 Mayıs 2019 Kurul üyelerimiz tarafından Odamız geleneksel iftar yemeğine katılım sağlanmıştır.
11 21 Mayıs 2019 KGK İcra Komitesi üyelerimiz, Başkan Yardımcısı Semra Tozaraydın’ın işyerini ziyaret etmiş, gazetecilik ve matbaa alanında yerinde inceleme yaparak, çalışmalar hakkında bilgi almıştır.
12 25 Mayıs 2019 TOBB Geleceği Yazan Kadınlar Projesi kapsamında kursiyerler ile mentorlerimizin buluşma programı Odamızda gerçekleştirilmiştir.
13 18 Haziran 2019 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Nurhan Kazcıoğlu Uygulama Atölyesi Açılışına, kurul üyelerimiz ile katılım sağlanmıştır. Kurulumuz İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Semra Tozaraydın, kurul adına kadın girişimciliği hakkında konuşma yapmıştır.
14 10 Eylül 2019 Kadın ve Genç Girişimciler Kurulumuz başkan ve üyeleri ile il protokolüne nezaket ve tanışma ziyaretleri yapılmıştır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü,  Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Kütahya Barosu Başkanı ile görüşülmüştür. Kurulun yapısı ve faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşılarak, iş birliği konuları istişare edilmiştir.
15 28 Eylül 2019 TOBB Geleceği Yazan Kadınlar Projesi kapsamında kursiyerler ile mentorlerimizin buluşma programı Odamızda gerçekleştirilmiştir.
16 10 Ekim 2019 Kadın ve Genç Girişimciler Kurulumuz başkan ve üyeleri ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tasarım Teknokent Genel Müdürünü ziyaret ederek bilgi alış verişinde bulunmuş, merkezin girişimcilere katkısı hakkında istişare yapılmıştır.
17 12 Ekim 2019 TOBB Geleceği Yazan Kadınlar Projesi (jüri ile) İl Finali Odamızda yapılmıştır.
18 17 Ekim 2019 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliği ile mavi kapak kampanyasına destek etkinliği, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulumuzla birlikte yapılmıştır. Toplanan binlerce mavi kapak, geri dönüşüme kazandırılmıştır.
19 31 Ekim 2019 T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde il müdürlükleri tarafından Türkiye genelinde yürütülen “Kadınların Güçlenmesi-Finansal Okur Yazarlık Seminerleri”nin Kütahya programı gerçekleştirilmiştir. Kurulumuz İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Semra Tozaraydın ile Kurulumuz İcra Komitesi Üyesi Doç.Dr.Fulya Topçuoğlu Ünal, seminere konuşmacı olarak katılmıştır.
20 20 Kasım 2019 TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanları Toplantısına, Kurulumuz İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Semra Tozaraydın, odamızı temsilen katılmıştır.
21 11 Aralık 2019 Kütahya Belediyesi İstihdam Şurası’na katılım sağlanmıştır. Kurulumuz İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Semra Tozaraydın “Kadın ve İstihdam” başlıklı konuşma yapmıştır.
22 Ocak-Aralık 2019 İl İstihdam Kurulu toplantılarına, kurul temsilcimiz ile düzenli katılım sağlanmıştır.
23 Ocak-Aralık 2019 İl Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu toplantılarına, kurul temsilcimiz ile düzenli katılım sağlanmıştır.
24 Ocak-Aralık 2019 Kadın/Genç Girişimciler Kurulumuz İcra Komitesi Başkanları, her ay Oda Meclis Toplantılarına davet edilmekte ve uygun olduklarında katılmaktadır.

 

TOBB KÜTAHYA KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU – 2020 FAALİYETLER
S.NO Tarih Faaliyet Adı 
1 04 Şubat 2020 TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanımız İsmet Özotraç’ın ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımında, sosyal tesisimizde gerçekleştirilmiştir.
2 05 Şubat 2020
06 Şubat 2020
TOBB tarafından Ankara’da düzenlenen TOBB Kadın Girişimciler Bilgilendirme Seminerine TOBB Kütahya KGK İcra Komitesi Başkan Yardımcılarımız Semra Tozaraydın, Şule Arslan Ozan katılmıştır.
3 11 Şubat 2020 TOBB tarafından Ankara’da düzenlenen TOBB Kadın Girişimciler Bilgilendirme Seminerine TOBB Kütahya KGK İcra Komitesi Başkan Yardımcımız Sibel Aktan katılmıştır.
4 21 Şubat 2020 TOBB tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen, ICC Girişimcilik Merkezi imza töreni ve açılış toplantısına, TOBB Kütahya KGK İcra Komitesi Başkanımız Sema Güral Sürmeli katılmıştır.
5 22 Şubat 2020 Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölge Toplantısına, TOBB Kütahya KGK heyetimiz (13 kişi) ile katılım sağlanmıştır.
6 08 Mart 2020 TOBB tarafından Şanlıurfa’da gerçekleştirilen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Dünya Kadınlar Günü etkinliğine, TOBB Kütahya KGK İl İcra Komitesi Başkan Yardımcımız Semra Tozaraydın katılmıştır.
8 Her ay İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü tarafından ayda bir gerçekleştirilen “İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı” na, KGK Başkanımız/Başkan Yardımcımız, Odamızı ve Kurulumuzu temsilen katılmıştır.

 

TOBB KÜTAHYA GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU (GGK) FAALİYETLERİ

Nisan 2019

 • Sera AVM’de gerçekleştirilen “Zaman dursun, Kütahya Okusun” isimli kitap okuma etkinliğine komite üyeleri olarak katılım sağlanmıştır.

Mayıs 2019

 • GGK Başkanı Ali Alper Olgun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) genel kuruluna katıldı.
 • Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi Kadir DECDELİ Genç Girişimciler Kurulu üyelerine E-Ticaret hakkında sunum yaptı.

Haziran 2019

 • Haziran ayı GGK olağan toplantısını Simav TSO’da gerçekleştirildi.
 • Simav’da firma ziyaretlerinde bulunuldu.

Temmuz 2019

 • Temmuz ayı GGK olağan toplantısını Gediz TSO’da gerçekleştirildi.
 • Gediz’de firma ziyaretlerinde bulunuldu.

Eylül 2019

 • Eylül ayı GGK olağan toplantısını Tavşanlı TSO’da gerçekleştirildi.
 • Tavşanlı OSB’de firma ziyaretlerinde bulunuldu.
 • İl protokolü makamlarında ziyaret edilmiştir.

Ekim 2019

 • KUTSO Meclis Başkanı Sayın Nafi Güral fabrikasında ziyaret edilmiş ve ardından fabrikada incelemelerde bulunulmuştur.
 • KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmet ÖZOTRAÇ makamında ziyaret edilmiştir.
 • DPÜ’de İş Dünyası ve Üniversite buluşması adı altında panel düzenlenmiştir.

SAYIN FATİH ALKIŞ   / KUTSO YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

 

KALİTE VE AKREDİTASYON, YÖNETİM SİSTEMLERİ, PROJELER

 

Vizyonumuz,

 

“Odamızın kurumsal kapasitesini güçlendirerek, üyelerimizin ticari ve kurumsal yapılarını geliştirme sürecine katkıda bulunmak ve bölgede öncü oda olmak”

 

Misyonumuz

“Üyelerimizin hizmetlerimize ilişkin istek, beklenti ve ihtiyaçlarının tamamını karşılamak.”

 

Politikalarımız

 

Değerlerimiz, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikası, Şikayetleri Ele Alma Politikası, Haberleşme İletişim Yayın Politikası, İnsan Kaynakları Politikası, Kalite Politikası, Mali Politika, Üye İlişkileri Politikası.

 

Yönetim Kurulu üyelerimizin ve personellerimizin görev tanımları, Kalite Yönetim Sistemi içerisinde tanımlanmış ve dokümante edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin her biri için, görev dağılımı bulunmaktadır.

 

Böylece paydaş ilişkilerinde, üye sorunlarının çözümünde, kurumlar ile birlikte geliştirilecek ortak çözüm gruplarında, bu görev paylaşımından dolayı, odamız daha etkin olmaktadır. Kurumsal anlamda birçok odaya örnek olabilecek bu uygulaması, politika temsil ve lobi çalışmaları konusunda odamızın, ilimizdeki en etkin kuruluşlardan biri haline gelmesine katkı sunmuştur.

 

Kalite ve Akreditasyon Sistemi kapsamında, 2017 yılından bu yana TOBB çatısı altındaki birçok oda/borsa ile (21 adet) kıyaslama ve iyi uygulama paylaşımı çalışmaları yapılmıştır.

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, TOBB Oda Borsa Akreditasyon sistemi ile entegre olarak odamızda yürütülmektedir.

 

Bu entegre model “Kalitasyon” modeli olarak ilk defa Odamızca yapılarak, Marka tescil belgesi alınmıştır. Kalitasyon sistemi uygulama kılavuzu niteliğindeki Beyaz Kitap, odamızca hazırlanarak yayınlanmıştır. Odamızın hizmet verdiği bir çok alana proses (süreç)  tayin edilerek hizmet sunumunda iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu proseslerin sonuçlarından elde edilen bilgiler yönetim kurulumuz tarafından sürekli değerlendirilerek en iyi hizmet kalitesinin sürdürülmesine çalışılmaktadır.

 

Kalite Yönetim Sistemi ile Müşteri Memnuniyeti Sistemi uygulamalarımız, dış denetçi kuruluş (TSE Türk Standardları Enstitüsü) tarafından her yıl denetlenmektedir.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon sisteminin odamızdaki uygulamaları ise TOBB‘un belirlediği bağımsız dış denetçi kuruluş tarafından 3 yılda bir denetlenmekte, yılda bir öz değerlendirme ile gözden geçirilmektedir.

 

Oda Borsa Akreditasyon sistemine ilişkin son dış denetim, TOBB aracılığıyla odamızda 2017 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu denetimde, Odamız TOBB nezdinde en üst sınıf olan, “A” seviye akredite oda derecesini kazanmıştır.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kapsamında, üyelerimizin şikayetlerini/görüşlerini odamıza çeşitli iletişim araçları ile iletebilecekleri bir oluşum bulunmaktadır. Üyelerimize yönelik düzenli memnuniyet anketleri, mail, sms, mobil uygulama, web sitemiz, sosyal ağlarımız gibi birçok platformdan gerçekleştirilmektedir. Üyelerimizin talepleri ve şikayetleri bu sistem kapsamında değerlendirilerek, sonraki çalışmaların sürekli iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

 

Bahsedilen yönetim sistemlerimiz kapsamında Odamız tarafından 4 yılda bir Stratejik Plan çalışması yapılarak, faaliyetler planlanmakta, izlenmekte ve raporlanmaktadır.

 

Stratejik planımızda, hem kurumsal çalışmaların sürekli iyileştirilmesi, hem üyelerimizin talep ve menfaatlerine yönelik çalışmalar, hem de şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak hedefler ve faaliyetler yer almaktadır.

 

                Stratejik Plana göre hazırlanan yıllık iş planlarımızın bütçe ve gerçekleşme oranları
2018 iş planı bütçesi 2019 iş planı bütçesi 2020 iş planı bütçesi
Planlanan Gerçekleşen Planlanan Gerçekleşen Planlanan Gerçekleşen
418.001,00 TL 401.425,44 TL 566.001,00 TL 459.427,86 TL 643.000,00 TL
%96 gerçekleşme oranı %81 gerçekleşme oranı

 

KOBİ Koçluğu ve Uluslararası Ticaret için Akdeniz İş Diyaloğu (Yürütülmekte olan);

 

01.04.2019 tarihinde başlatılan proje, Uşak, Kütahya, Manisa, Selanik, Viterbo ve Caceres Ticaret ve Sanayi Odaları ortaklığında yürütülmekte olup, proje ile

 

 • 10 adet KOBİ’ye kurumsallaşma, ihracat ve devlet destekleri hususunda koçluk faaliyetinde bulunulmuştur. Uzmanlarımız bu 10 KOBİ’ye aylık ziyaretler gerçekleştirerek üye firmalarımızla pazar araştırması, devlet destekleri ve ihracat işlemleri gibi alanlarda önemli çalışmaların yapılmasına katkı sağlamıştır.
 • Odamızda üyelerimizin tüm devlet destekleri konusunda bilgi alabileceği Tek Nokta Danışma Masası oluşturulmuştur.
 • Üyelerimizin, İspanya, İtalya ve Yunanistan’daki firmalarla iş birliği yapabilecekleri online B2B platformu oluşturulması konusunda çalışmalarımız ise devam etmekte olup https://www.mebdb2b.org/ adresinde en kısada sürede yürürlüğüne girecektir.

 

İhracat Destek Ofisi ve Danışmanlık Faaliyetleri;

Odamız vizyon ve misyonuna uygun olarak üyelerine yararlı hizmetler sunmak üzere, yol gösterici rol üstlenmektedir. Bu amaçla üyelerimize, hukuk danışmanlığı, kalite yönetim sistemleri danışmanlığı ve tercüme hizmeti sağlanmaktadır.

 

İhracat Destek Ofisi

Odamızda hizmet veren İhracat Destek Ofisi ile amacımız,  henüz ihracat yapmamış ve/veya sürdürülebilir ihracat gerçekleştirememiş üyelerimizin kısa zamanda ihracat yapabilecek, uluslararası pazara girmelerine katkıda bulunmak ve ihracatı KOBİ’lerden başlayarak bütün iş dünyasına yaymaktır.

Odamız İhracat Destek Ofisinde, sürekli ve düzenli iletişime dayalı bir bilgilendirme hizmeti sunulmakta, Üyemiz ile birlikte uygulamalı olarak firmaya özel ihracat yol haritası oluşturulmaktadır. Üyelerimizle birebir uygulamalı ihracat pazar araştırması ile Üyemiz,

Hangi ülkelere öncelik vermeleri gerektiği,

İhracatı nasıl gerçekleştirecekleri, hangi aşamalardan geçecekleri,

İhracat fiyatını nasıl oluşturacakları,

Hangi ihracat evraklarını hazırlamaları gerektiği,

 

İhracat desteklerinden hangilerinin firmaya daha uygun olduğu ve başvuru süreci konularında bilgi sahibi olabilmektedir.

 

Covid süreci ile birlikte ihracat desteği konusunda online çözüm için TOBB’un çalışmaları sürmekte olup https://ihracatdestek.org.tr/ internet adresinden çalışmalar sonrasında talepler online olarak iletilip raporlar sistem üzerinden tamamlanabilecektir.

 

Ayrıca, firmalarımızın ihracata teşvik edilmesi amacıyla hala yürütmekte olduğumuz Ticaret Bakanlığı destekli UR-GE projemiz kapsamında, Dünya’nın en büyük tüketici fuarlarından biri olan Frankfurt Ambiente Fuarı’na üyelerimizle birlikte bir ziyaret gerçekleştirdik.

Ziyaret sırasında İMMİB ve Ataşemizle yaptığımız toplantılarda firmalarımız özellikle çini, seramik ve porselen sektörleri için önemli pazarlardan biri olan Almanya pazarı hakkında kıymetli bilgiler edindiler.

 

 

Dış Ticaret Çalışma Grubu

Uluslararası ticaret faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yerel ihtiyaçların tespit edilerek, bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik çalışmalar yürütülmesi, ulusal, bölgesel ve uluslararası ticaret faaliyetlerine aktif katılım ve küresel ticarete uyum sağlanması, üyelerin ihracat teşviklerinden azami düzeyde faydalanmasının sağlanması, Kütahya ve ilçelerindeki yerel ihracatçı ve ihracat potansiyeline sahip tüm işletmeler ile etkin ve katılımcı faaliyetler yürütülmesi gibi amaçlarla, KUTSO tarafından dış ticaret çalışma grubu oluşturuldu.

 

Dış ticaret çalışma grubu faaliyetleriyle, uluslararası piyasalar, uluslararası odalar, büyükelçilikler ve ticaret ataşelikleri gibi kuruluşlar ile iletişim kurularak işbirliği ve pazar imkânlarının araştırılması, yeni piyasa modellerinin ve ihracat olanaklarının değerlendirilmesi, küresel piyasaya giriş stratejilerinin oluşturulması, ticaret ve yatırım imkânlarına ilişkin bilgilerin işletmelere aktarılması, gelişen sektörler ve ülkeler hakkında bilgilendirme yapılarak, yerel ticaretin, uluslararası piyasalara taşınması amaçlanmaktadır.

 

Devam Eden Projeler

Kütahya’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliğini pekiştirmek ve Kütahya çinisinin hem sanat hem de endüstri olarak uluslararası arenada hak ettiği değeri görmesine katkı sağlamak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hazırlanan, odamızın da önemli bir ortağı olduğu, yaklaşık 3.7 milyon Euro bütçeye sahip projede, çini ve seramik sektörlerine yönelik olarak:

 • AR-GE ve tasarım merkezi,
 • “Kütahya Çinisi” garanti markası ve kalite denetleme hizmetleri,
 • Paketleme, serigrafi, fırınlama ve pazarlama gibi hizmetler sunulacaktır.

 

Buna ek olarak, 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz KENSOP enerji verimliliği teknik destek projesiyle, hem 12 üye firmamızın enerji verimliliği için yapabileceği yatırım ve düzenlemelere yönelik yerinde danışmanlık hizmeti sağlamış olduk, hem de üniversite sanayi iş birliğinin gelişmesine katkı sağladık.

 

Ayrıca, Kütahya’da bölgesel turizmin gelişmesine zemin hazırlamak amacıyla, Macaristan, İtalya ve İspanya’dan ortaklarımızla birlikte hazırladığımız UFUK 2020 projemizle de yaklaşık 1.000.000 EUR kaynakla, tematik turizm rotaları ve bölgesel turizmde değer zincirlerinin geliştirilmesi için metodoloji, strateji ve yönetimsel aygıtların geliştirilmesini hedeflemekteyiz. Bunun yanı sıra projede, bir mobil uygulama oluşturarak şehrimizin farklı ülkelerde tanıtımını oyunlar ve sosyal medya platformları üzerinden de yapmayı amaçlıyoruz.

 

Son olarak, iş dünyamızda cinsiyet eşitliğinin önemini vurgulamak ve işin geleceğine Kütahya’daki girişimci ve çalışanların hazırlanmasına katkı sağlamak amacıyla, Zafer Kalkınma Ajansı ve DPÜ’yle birlikte bir AB projesi daha hazırladık. Bu projede, mesleki eğitim merkezi ve girişimcilik danışma masaları aracılığıyla, kadınlar için fırsat eşitliği vurgusuyla 21. Yüz yıl becerilerine yönelik bir dizi eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlamayı planlamaktayız.

 

Gıda/Tarım Sektörüne İlişkin Çalışmalar

 

03.06.2020

Odamız, tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik üyelerimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanımız İsmet ÖZOTRAÇ, Videokonferans yöntemi ile 03 Haziran 2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, Birlik başkanımız Sn. M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve 365 Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanımızın katılımlarıyla yapılan istişare toplantısına katılmıştır.

 

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız,

21 ve 22 Mayısta Afyonkarahisar-Eskişehir-Kütahya illerinde 2 gün don olayı gerçekleşmiştir.

Bu don olayına karşı TARSİM zararları karşılamıyor. Bölgemizde başta patates, pancar, sebze ve yazlık ekinleri soğuk vurdu. Tekrar ekim yapılması, aşılanması ve ya yenilenmesi bekleniyor. Bu yıl bu mahsullerde verim en az %50 azalacaktır. Dolayısı ile çiftçi para kazanamayacak ve borçlarını ödeyemeyecektir. Tohum- Gübre- Mazot sübvanselerinin artırılması, bunların maliyetlerinin düşürülmesi, borçlar ertelenerek tarım üreticilerinin desteklenmesi.

 

Sadece kök gübrelerinde uygulanan GTS takip sisteminin, üyelerimiz tarafından gereksiz olduğu değerlendirilmektedir. Bu uygulamanın kaldırılması talep edilmektedir. Ayrıca, E-fatura uygulamasının ötelenmesi talep edilmektedir

 

Devletimiz, projelerle kooperatiflere bazı tarım makinalarında %50 ye varan destekler sağlıyor. Ancak aracı firmalar veya üreticiler makine ücretlerinde sürekli düzenleme yapıyorlar. Sonuçta devlet desteğine rağmen çiftçiden yine de aynı para çıkmış oluyor.

Bu sebeplerle destek kapsamında bulunan tarım ekipmanlarının piyasa fiyatlarının sıkı bir şekilde denetlenmesi yapılmalı.

 

Görüşlerini gündeme taşımıştır.

 

30.06.2020

Geçtiğimiz haftalarda Kütahya İl ve İlçelerinde büyük bir don olayı meydana gelmiş olup ziraat yapan çiftçilerimizin ürünlerine ciddi zarar vermiştir.

Tarım sektöründeki üyelerimizden toplanan görüşler;

 

 1. Üreticilerimizin Banka ve Tarım Kredi Kooperatifi borçlarının ertelenmesi,
 2. Zarar gören çiftçilerimize Ekim ayında hibe tohum desteği verilmesi,
 3. Üreticilerimizden alınan %2 Stopaj kesintisinin bir kereye mahsus alınmaması,
 4. Üreticilerimize mazot ve gübre desteğinin artırılması,
 5. Üretimde zarar eden çiftçilerimizin zararının bir kereye mahsus devlet tarafından karşılanmasına dair talepler iletilmiştir.

 

Tarım ve Hayvancılık Sektöründe Odamızın Yer Aldığı Diğer Faaliyetlere örnekler;

 

25.04.2018

Kütahya Belediyesi Fuar Alanında düzenlenen, 10.Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açılışına, Odamız heyetiyle katılım sağlanmış, fuardaki stantlar ziyaret edilmiştir.

 

25.04.2019

Kütahya Belediyesi Fuar Alanında düzenlenen, 11.Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açılışına, Odamız heyetiyle katılım sağlanmış, fuardaki stantlar ziyaret edilmiştir.

 

28.02.2019

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü işbirliğinde, “TKDK Destekleri, Hibe ve Teşvikler” semineri toplantı salonumuzda gerçekleştirilmiştir. Seminerde, desteklenen sektörler ve hibe oranları, destek programlarının türleri ve kapsamı, başvuru şartları ve süreleri ile üyelerimizin bu desteklerden nasıl yararlanabileceği konularında bilgi verilerek, katılımcıların soruları cevaplandırılmıştır.

 

Covid-19 sürecinde Tarım ve Hayvancılık Sektörüne Yönelik TOBB’a İletilen Taleplerimiz

 • Vergi erteleme uygulamasına tarım ve hayvancılık sektörlerin de dahil edilmesi,
 • Geniş kapsamlı teşvik mekanizmalarıyla tarım ve hayvancılık sektörünün korunması,
 • 7 üründe 21 ilde çiftçiye sağlanan %75’lik Tohum Desteği’nin kapsamına ilimizin de dâhil edilmesi.

 

 

 

SAYIN M.SELMAN HATİPOĞLU   / KUTSO YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

Basın Bülteni

Odamızın faaliyetleri ile ilgili basın bülteni hazırlanarak, yerel ve ulusal basın temsilcilerine iletilmekte, böylece kamuoyu aracılığıyla geniş kitlelere ulaşılabilmektedir.

 

Yayınlanan Basın Bülteni Sayısı

2018 yılı 2019 yılı 2020
178 151 34 (*)

(*) 30/06/2020 itibariyle olan sayıdır (2020 Mart ayından beri devam eden pandemi nedeniyle faaliyetler azalmış olduğundan, haber sayısı da bununla orantılı olarak azalmıştır)

 

Basında Yer Alma (görünürlük)

Odamız tarafından medya takibi yapılarak, haberlerimizin yayınlandığı alanlar izlenmekte ve raporlanmaktadır. Bu kapsamda geçen iki yıla ilişkin görünürlük sayıları şöyledir:

 AÇIKLAMA 2018 yılı 2019 yılı
Yayınlanan basın bülteni sayısı 178 151
Yazılı basında yer alma sayısı 2406 2034
e-basında yer alma sayısı 6074 5209
Görsel basında yer alma sayısı 17 2
Yazılı, Görsel, E-basın / toplam yer alma (görünme) sayısı 7638 7244

 

Basın toplantısı / açıklaması

Toplumsal konulara ve iş dünyasına ilişkin duyarlılık gösterilmesi ve birlik beraberlik güçlendirilmesi gereken ulusal konularda, basın açıklamaları yayınlanmakta, basın toplantıları düzenlenmektedir.

Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza iletilen ve kamuoyu ile paylaşılması istenen konularda gerekli çalışmalar hızla yapılmaktadır.

Basın toplantısı/basın açıklaması çalışmalarımıza bazı örnekler şunlardır:

TARİH Türü Konu Açıklama
05 Mart 2019 Basın toplantısı İstihdam Seferberliği

“Burası Türkiye Burada İş Var”

TOBB öncülüğünde tüm oda/borsalarda.
03 Temmuz 2019 Basın toplantısı KUTSO MTAL öğrencilerine burs desteği İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde
16 Ekim 2019 Basın toplantısı (Türkiye) Barış Pınarı Harekâtı TOBB öncülüğünde tüm oda/borsalarda

Meslek odaları, dernek, birlik, sendika vb. sivil toplum kuruluşları ile birlikte.

28 Kasım 2019 Basın toplantısı Kütahya yerel basın mensupları ile yönetim kurulumuzun katılımında yemekli toplantı Odamızın çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşımı yapılmış, basın mensuplarının sorunları ve çözüm önerileri müzakere edilmiştir.

Ayrıca, “KUTSO Ne yapar?” bilgi notu, “Kütahya Altıntaş Zafer OSB çalışma raporu” paylaşılmıştır.

Yerel basın adına, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti başkanlığı tarafından odamıza “Kütahya yerel basını ile ilgili genel bilgiler, sorunlar ve çözüm önerileri” sunulmuştur.

31 Aralık 2019 Basın açıklaması 2020 Yılını da Umutla Karşılıyoruz Meclis Başkanı Nafi Güral’ın ekonomik değerlendirmeleri, iş dünyasına tavsiyeleri ve yeni yıla ilişkin beklentiler hakkında basın açıklaması
25 Şubat 2020 Basın açıklaması Lisans üstü tez teşvik ikramiyesi Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) –  Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (KDPÜ) lisans üstü tezlere Odamız tarafından teşvik ikramiyesi verilmesi
02 Mart 2020 Basın toplantısı (Türkiye) İdlib Saldırısı – Bahar Kalkanı Harekâtı TOBB öncülüğünde tüm oda/borsalarda eş zamanlı

Meslek odaları, dernek, birlik, sendika vb. sivil toplum kuruluşları ile birlikte.

13 Mart 2020 Basın açıklaması  “Haksız Fiyat Artışının Engellenmesi” TOBB tarafından odamıza ulaşmış, pandemi döneminde haksız fiyat artışına engel olunacağı yönündeki hususlar açıklanmıştır. Tüm oda/borsalar kendi illerinde yapmıştır.
09 Nisan 2020 Basın açıklaması Covid-19 Ekonomik etkiler Küresel salgın Covid-19 ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik yapılan ve süren çalışmalar, TOBB tarafından iş dünyası için yapılan girişimler ve sonuçlanan üye talepleri.
28 Nisan 2020 Basın toplantısı TOBB Nefes Kredisi TOBB tarafından Denizbank iş birliğiyle (pandemi nedeniyle) başlatılan Nefes Kredisi
03 Haziran 2020 Basın açıklaması Covid-19 Dönemindeki çalışmalar Küresel salgın Covid-19 ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik yapılan ve süren çalışmalar, yerel paydaşlar iş birliğindeki faaliyetler, Kütahya Islah OSB, Kütahya Altıntaş Zafer OSB’teki güncel gelişmeler,

TOBB tarafından iş dünyası için yapılan girişimler ve sonuçlanan üye talepleri.

19 Haziran 2020 Basın açıklaması Kütahya Altıntaş Zafer OSB Kütahya Altıntaş Zafer OSB’de yatırımlar için tahsislerin başladığı, avantajlar, istihdam ve teşvik imkânları gibi konular. Çevre iller olan Afyonkarahisar, Bursa, Eskişehir, Uşak illeri basınına, Sabah ile Dünya Gazetelerine iletilmiştir.

 

Diğer periyodik yayınlarımız

 

Aylık e-bülten, aylık faaliyet raporu, yıllık faaliyet raporu, stratejik plan, kurumsal tanıtım filmi,  düzenli periyodik yayınlarımız arasındadır.

Toplantı ve etkinliklerde, çeşitli yazılı ve dijital ortamlarda iletilmekte ve yayınlanmaktadır. (e-posta, web sitesi, sosyal ağlar, mobil uygulama)

Sosyal Ağlarımız

Odamızın web sitesi, ınstagram, facebook, twitter, youtube gibi dijital sosyal ağları aktif olarak sürmekte olup, faaliyetler/duyurular bu dijital ortamlardan yapılabilmektedir.

Ayrıca mobil uygulaması ile SMS sistemi bulunmaktadır.

Bu dijital ortamlar sayesinde, hızlı ve aynı anda birçok kişiye ulaşmak mümkün olabilmektedir.

Ayrıca günümüzde yoğun olarak kullanımı artan dijital yeniliklere hızla uyum sağlanmakta olup, son dönemlerde pandemi nedeniyle toplantılar elektronik ortamlarda yapılabilmektedir.

 

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

Kamu-üniversite-sanayi iş birliği son yıllarda önem kazandı ve verimli çalışmalar yapıldı.

İlimizde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (KDPÜ) ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Odamızca etkin iş birliği çalışmaları yürütülmektedir.

KDPÜ yüksek lisans ve doktora tezlerine oda olarak teşvik verilmektedir. Üniversite öğrencilerinin sanayideki yetkin iş insanlarının iş hayatındaki bilgi ve tecrübe birikimlerinden faydalanmasını sağlamak üzere mentorlük projesi yapılmıştır.

Bu proje kapsamında, öğrencilerin iş hayatına geçişlerinin kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Kariyer günleri etkinlikleri düzenlenmiş, öğrenciler başarılı rol modellerle bir araya getirilerek, iş hayatına uyumun kolaylaştırılması, bilgi düzeyinin ve farkındalığın artırılması yönünde faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Dumlupınar Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi yöneticileri ile endüstri meslek ve diğer liseler ile ilgili yüksekokul dalları için çalışmalar yapıyoruz.

Dumlupınar Üniversitesinde Yüksek Lisans ve Doktora Tezi öğrencilerine teşvik ikramiyesi verilmesine ilişkin protokol kapsamında, bugüne kadar 10 öğrenciye teşvik ikramiyesi verilmiş olup, verilmeye devam edecektir.

Dumlupınar Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile de üyelerimizn, şehrimizin, iş dünyasının yararına çeşitli iş birliği faaliyetleri yapılmaktadır.

Kütahya Tasarım Teknokent’te faaliyet gösteren girişimci üyelerimiz, meclis toplantılarımızda misafir edilmiştir. Bu toplantıda sunum yapan işletme temsilcileri, faaliyetleri, projeleri ve başarı hikâyeleri hakkında bilgi sunmuştur. Bu paylaşımları, odamız basın bültenleri ile kamuoyuna da yansıtılmıştır.

 

SAYIN MUSTAFA AKTAŞ   / YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

(Sn. M.Aktaş’ın katılamaması sebebiyle, KUTSO Y.K. Üyesi Sn. Fatih Alkış tarafından sunulmuştur.)

 

Üyelerimize yönelik ve genel katılıma açık programlar

 

Her yıl mesleki ve kişisel gelişim gibi birçok farklı alanda üyelerimiz için eğitim/seminer faaliyetleri düzenlenmektedir.

Bunların planlaması, üyelerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır.

Üyelerimizin yoğun katılım ve ilgi gösterdiği programlar Odamız KUTSO Akademi bünyesinde, üyelerimize ücretsiz ve sertifikalı olarak sunulmaktadır.

Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere ilişkin özet bilgi
2019 yılında 2018 yılında
31 farklı konuda,

145 saat gerçekleştirilen eğitim/seminerlere

2176 kişi katılırken,

Katılımcıların ortalama memnuniyet oranı yüzde 90 olmuştur.

 

18 farklı konuda,

50 saat

1111 katılımcı

Katılımcıların ortalama memnuniyet oranı yüzde 85 olmuştur.

 

AÇIKLAMA 2018 YILI 2019 YILI
 

Toplam Eğitim sayısı

18 31
 

Toplam Eğitim süresi (saat)

50 145
 

Toplam Katılımcı sayısı

1111 2176
 

Ortalama Memnuniyet oranı

% 85 % 90

 

Odamız tarafından eğitim ve kültür hizmeti olarak kazandırılan/katkı sağlanan yayınlar

Rengârenk Kütahya – Ahmet Yakupoğlu

Türkçe’nin Sırları – Nihad Sami Banarlı

Kütahya Sanatçıları – Uğur Türkmen, Kadir Güler

Ergun Çelebi ve Kütahya Mevleviliği – Asiye Tığlı, Bilal Kemikli

Beyaz Kitap (TOBB çatısı altındaki oda ve borsalara özel Kalite ve Akreditasyon Yönetim Sistemleri Kılavuzu)

Kütahya Defterleri

 

 

 

 

Mesleki eğitime ilişkin çalışmalar

Mesleki eğitim alanında birçok çalışma yapılmaktadır. Meslek lisesi öğrencilerinin, “arayan eleman değil, aranılan eleman” olmaları, iş dünyasının da istihdam etmek üzere nitelikli elemanla buluşması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

Odamızca ilimize kazandırılan ve halen Kütahya Merkez Zafertepe Mahallesinde hizmet veren KUTSO MTAL (Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) yönetiminde odamız temsilcileri etkin görev yapmaktadır.

MTAL protokol yürütme kurulu faaliyetleri kapsamında, KUTSO MTAL öğretmen ve idari kadrosunda nitelikli yapılanma sağlanması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

Bu okulumuzda, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminden başlamak üzere, LGS’de %1 – % 20 dilimdeki sıralamada yer alarak, KUTSO MTAL’yi tercih eden 30 öğrenciye burs uygulaması başlamış olup, bu dönem, Odamız, Üyelerimiz ve Kütahya Ticaret Borsası katkılarıyla,                  9 öğrenci söz konusu burstan yararlanmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Atatürk Anadolu Teknik Lisesi 1997 yılında ilimize kazandırılmıştır.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında 26 Şubat 2019 tarihinde Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalanmıştır. Bu protokolün amacı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTGEM) ile TOBB ve TOBB ETÜ iş birliğinde, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için okullarda eğitimi verilen meslek alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi ve beceri ve yabancı dil yeterliliklerinin arttırılmasıdır.

Bu protokol kapsamında MEB ve TOBB, 81 İLDE 81 MESLEK LİSESİ İŞBİRLİĞİ BAŞLAMIŞTIR. Bu kapsamda, TOBB desteği ile Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde meslek lisesi inşa edilmek üzere çalışmalar bu yıl başlamıştır.

Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) Projesi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Zafer Kalkınma Ajansı destekli “Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı” (YENEP) projesine odamız tarafından eş finansman desteği veriyoruz. Söz konusu proje ile 6-14 yaş arası öncelikli olmak üzere, eğitim çağındaki çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi, çocukların kendi kabiliyetlerini keşfetmesinin sağlanması amaçları doğrultusunda, Kütahya’da kurulacak 3 atölye ile 32.728 öğrenci ve 2.612 öğretmenin, ürün odaklı düşünme ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.  Bu proje ile ilgili olarak MEB tarafından 7 atölye kurulmuş olup, açılışa ve kullanıma hazır bulunmaktadır.

Mesleki Eğitim Projeleri

Zafer Kalkınma Ajansı’nın Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında odamızın iştirakçi/ortak olduğu projeler:

 • Kütahya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin sahibi olduğu “EMEK – Endüstri 4.0’ın Mesleki Eğitime Katkısı” projesi

 

 • Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin sahibi olduğu “İşgücü Talebine Duyarlı Mesleki Eğitime Hazırlanıyoruz” projesi

 

 • “Kaynak ve CNC Eğitimi Simülasyon Laboratuvarı” projesi

Eğitim yardımı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) finansmanı ve odamız katkısı ile her yıl yeni eğitim öğretim döneminde, desteğe ihtiyacı bulunan öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla, eğitim yardımı (kırtasiye, giyim vb.) yapılmaktadır.

2019 yılında, 41 okuldan 802 öğrenciye kırtasiye ve giyim malzemeleri.

2018 yılında, 101 okuldan 1800 öğrenciye kırtasiye yardımı.

 

 

Saygılarımızla

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği