Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Değişiklikleri Hakkında

Sayın Üyemizi,

Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda;

İçişleri Bakanlığı iller idaresi Genel Müdürlüğünün 17/07/2020 tarihli ve 11703 sayılı “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehber Değişiklikleri” hakkındaki emirleri ve eki ilişikte gönderilmiştir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

KÜTAHYA VALİLİĞİ – SALGIN YÖNETİM VE ÇALIŞMA REHBERİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA