YOLCU BERABERİ NUMUNE, SERGİ VE FUAR EŞYASI BEYAN FORMU

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’nın 17.07.2020 tarihli yazısına atfen, “1 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliğine istinaden hazırlanan 2020/18 sayılı Genelge ile Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen numune, sergi ve fuar eşyasının beyanı ile yurt dışından ülkemize yolcu beraberinde getirilen numunelik eşya ve modellerin serbest dolaşıma girişinde uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği,

Söz konusu mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Bakanlıklarının web sayfasında “e-işlemler” bölümünde Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Programı üzerinden ilgili formun elektronik ortamda doldurulması suretiyle gümrük idaresine beyan yapılabilmesine imkan sağlandığı bildirilerek, kullanıcıların sisteme giriş yapabilmeleri için öncelikle sisteme kayıt olmaları ve kendilerine gelen e-posta üzerinden hesaplarını aktifleştirmeleri gerektiği”

bildirilmektedir.

Ek

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği