Motor Yağı Yapan İşletmeler Hk.

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüzün ilgi tarihli yazısı ile belirtilen 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına ,enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasları belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile ilgili doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda; akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum kuruluşları, belediyeler,madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 01.01.2021, tarihine kadar anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde izin belgesi alınması, bakanlığımızın çevrimiçi programlarına kaydolması gerekmektedir denilmektedir.

Bu çerçevede ilimiz sınırları içerisinde faaliyet göstermekte olan yağ değişim noktalarının yazımız ekinde gönderilmekte olan yönetmelik hükümlerine göre ivedi olarak gereğinin yapılması gerekmektedir.Aksi takdirde yapılacak denetimde yönetmelik hükümlerine göre hareket edilmediği tespit edilmesi halinde ilgililere 2872 sayılı Çevre Kanunu Hükümleri doğrultusunda idari işlem uygulanacağı bildirlirmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği