Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Yatırımlarda uygulanan teşvikleri ve Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da 21/08/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 2846 sayılı Karar ile Yatırım Teşvik mevzuatında kapsamlı bir değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler özet olarak şu şekilde sıralanabilir;

1- 01/01/2021 tarihi itibariyle yeni bir bölgesel harita yürürlüğe konulacaktır. Bu kapsamda 263 ilçe bulunduğu bölgenin bir alt bölge desteğinden yararlanabilecektir. Eğer yatırım bu ilçelerin Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) ya da Endüstri Bölgelerinde (EB) yer alıyor ise iki alt bölge desteğinden faydalanabilecektir.

2- Müracaat aşamasında vergi indirimi destek unsuru hakkından feragat eden yatırımcı kendi tercihleri doğrultusunda yatırımın ihtiyaçlarına daha fazla cevap vermesi açısından daha fazla istihdam desteğinden yararlanmayı talep edebilecektir.

3- Orta-Yüksek teknoloji yatırımlara 4. bölge desteği sağlanmasına ilişkin uygulamanın kapsamı genişletilmiştir.

Yatırım Teşvik Sisteminde yapılan bu karar değişikliği ile birlikte mevzuatta çok sayıda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliklere ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır ayrıca yatırım teşvik sisteminde ve yatırım teşvik uygulamalarında değişiklik yapılan kararın tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Ek: Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgi Notu