Covid-19 Tedbirleri 23 Eylül 2020 Denetimi.

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği’nden, Odamıza gönderilen yazıda;

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 22/09/2020 tarihli ve 15568 sayılı “Covid­19 Tedbirleri 23 Eylül 2020 Denetimi” hakkındaki emirleri ekte gönderilmiştir. Denetimlerin emirde belirtilen esaslar çerçevesinde yerine getirilmesi, denetim sonuçlarının İSDEM yazılımı üzerinden girişlerinin 24 Eylül 2020 saat 12.00’a kadar tamamlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında bilgi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK : Emir 3 Sayfa