Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

İçişleri Bakanlığı “Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapmıştır. 12 Eylül 2020 tarih ve 31242 sayılı resmi gazetede yayımlanan değişikliğe göre;

Mesleki Yeterlilik Belgesi için süre 3 Eylül 2021’e uzatıldı

Sürücülerin, Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alınan mesleki yeterlilik belgesine sahip olma zorunluluğu “3/9/2021” tarihine kadar uzatılmıştır.

Aynı şekilde aşağıda belirtilen hususlar için de son tarih “3/9/2021” olarak değiştirilmiştir.

✓ Üç nokta emniyet kemeri bulundurma,
✓ Her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurma,
✓ İç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma,
✓ İç mekânı gösteren beyaz cam kullanma

Yetki belgelerinden birine sahip olma zorunluluğuna ilişkin süre 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.
‘’Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için; yapılacak taşımanın şehirlerarası veya şehiriçi olmasına bağlı olarak taşımacı ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenmiş karayolu yolcu taşımacılığı yetki belgelerinden birine sahip olmalıdır.’’ Şartı 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Gereği için bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği