Destek Yönetim Sistemi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda;

a)03.09.2020 tarihli ve 7571 sayılı yazı

b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 21.09.2020 tarihli 57546691 sayılı yazıya istinaden;

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmiştir.

İlgi (a) da kayıtlı yazıda; mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ2lerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 30 Eylül 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatıldığı bildirilmişti.

Bu defa Ticaret Bakanlığı’ndan alınan İlgi (b) kayıtlı yazıda, muhtelif sebeplerden dolayı ilgili mevzuatta gerekli değişiklik yapılmak kaydı ile mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmış olduğu ve söz konusu Genelgelerin Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlandığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği