Covid-19 pandemisini izleyen dönemde Laos ile işbirliği yapılabilecek alanlar

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Dışişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli, 31799851 sayılı yazısı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilen, Covid-19 pandemisi bağlamında, ülkemiz ile Laos arasında önümüzdeki döneme yönelik işbirliği fırsatlarına ilişkin olarak Viyentiyan Büyükelçiliğimizden alınan değerlendirmeler aşağıdaki sunulmaktadır.

– Denize kıyısı bulunmayan, ancak Hindi-Çin altkıtasındaki diğer ülkelere komşu olan Laos’un merkezi konumunu değerlendirmek isteyen ÇHC, Japonya ve Hindistan lojistik alanda büyük ölçekli yatırımda bulunma niyetlerini açıklamışlardır.

– Çin’in Kuşak ve Yol girişiminin önemli bir ayağını oluşturan Yunnan eyaleti ile Viyentiyan’ı birleştirecek hızlı tren projesi devam etmektedir. Borç stokunu artırmakla birlikte, hidroelektrik santralleri gibi önemli altyapı projelerine de ara verilmemiştir.

– Üretim zincirinin Güneydoğu Asya’ya kayması halinde, Laos’un bundan fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Ahiren, Viyentiyan’daki Japon Büyükelçiliği ve Laos Lojistik Serbest Bölge İdaresi işbirliğinde sanal ortamda
gerçekleştirilen seminerle Japon işadamları bilgilendirilmiştir. Benzer etkinliklerin ticaret odalarımız ve serbest bölgelerimiz arasında yapılabileceği düşünülmektedir.

– 2021 yılında tamamlanacak Laos-Çin demiryolu, bölgenin Orta Asya ve ülkemize açılımını sağlayabilecektir. Aynı şekilde tamamlandığında Hindistan’a uzanacak Vietnam-Laos-Tayland-Myanmar’ı bağlayacak doğu-batı hattı da önem taşıyacaktır.

– Lojistik firmalarımızın anılan hatlar üzerinde zamanlıca konuşlanmaları ayrıca, Türk yatırımcılarının dikkatinin sözkonusu hatlar üzerinde kurulmakta olan özel ekonomik bölgelere çekilmesi bakımından isabetli olacaktır.

– Ülkemiz, havayolları bağlantısında merkezi konumuyla, KOBİ’ler konusundaki tecrübesiyle, Laos’ta turizm sektörünün toparlanması konusunda yardımcı olabilecektir

– Ülkemizin ikili planda ayrıca, ASEAN başta olmak üzere çok taraflı platformlarda aktif olması olumlu karşılanacaktır. ASEAN dışında, “mini-lateral” işbirliği (Mekong havzasında, su idaresi, balıkçılık gibi) imkanlarının da takibi gerekecektir.”

Bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği