Fiyat Etiketi Denetimi

Sayın Üyemiz;

Kütahya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden, Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığınca Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün 30.09.2020 tarihli ve 0057787490 sayılı yazılarında; tüketiciyi yanıltıcı ya da aldatıcı bilgilendirmelerin önüne geçmek için, 6502 sayılı Kanunun “Fiyat etiketi” başlıklı 54 üncü maddesinde yer alan; “(4) bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler.” hükmü uyarınca belirtilen hususlarla ilgili mevzuat kapsamında fiyat etiketi denetimlerinin yapılmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Ek: Bakanlık Yazısı (2 sayfa)