Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Helal Akreditasyon Kurumu tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen 14145634-557.03 sayılı Helal Akreditasyon konulu, ülkemizde faaliyet gösteren firmaların helal belgelerini helal akreditasyon konusunda ülkemizdeki tek resmi otorite olan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiş güvenilir belgelendirme kuruluşlarından almaları hususundaki bilgilendirme yazısı ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK: Helal Akreditasyon Kurumu bilgilendirme yazısı (2 sayfa)