7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile muhtelif kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin bilgi nota ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK: 7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENIDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN v3 (4 sayfa)