COSME Programı Kümelenme Çağrısı Eğitimi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda;

KOSGEB’in 23.11.2020 tarihli yazısına atıfla; ülkemizin COSME programından etkin ve verimli bir şekilde yaralanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, KOSGEB tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmalarının yapıldığı ifade edilmektedir.

Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programı altında KOSGEB’in tasarladığı ve geliştirildiği belirtilen COSME Türkiye Teknik Destek Projesi’nin yürütüldüğü iletilmektedir. Bahse konu proje çerçevesinde COSME Programı dahilinde ilan edilmiş olan “European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems and cities” konulu çağrıya katılabilecek kurum/kuruluşların ön hazırlık yapabilmelerine imkan sağlayacak bir eğitim planlandığı vurgulanmaktadır.

03-04 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceği iletilen online eğitime ait detaylı bilgiye ve kayıt formuna cosme.kosgeb.gov.tr adresinden erişilebileceği hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK : Eğitim Programı