7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Sayın Üyemiz,

17 Kasım 2020 tarih ve 31307 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile;

31/08/2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş oda aidat borçları için, vergi kaydını kapatmış (Gayri Faal) üyelerimizin vergi kaydını kapattığı tarihten sonraki aidat borçlarının silinmesi, vergi kaydı devam eden üyelerimizin tüm gecikme zamları silinmesi ve kalan anapara borçlarını da peşin olarak yada en fazla 6 eşit taksitte ödeme imkânı sağlanmıştır.

Önemli bir menfaat sağlayan bu yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen üyelerimiz, en geç 28 ŞUBAT 2021 tarihine kadar;

  1. a) Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi (peşin / taksitli) doldurarak Odamıza müracaat etmeleri,
  2. b) https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linkinden müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılandırmada peşin ödeme seçeneğini talep eden üyelerimiz 31 MART 2021 tarihine kadar, taksitli ödeme seçeneğini talep eden üyelerimiz ilk taksitlerini 31 MART 2021 tarihine kadar, kalanını ise aylık taksitler hâlinde ödeyebileceklerdir.

Taksitlerden herhangi birinin, Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, Kanun gereği yapılandırma iptal edilerek, ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.

Üyelerimizin bu fırsattan yararlanabilmeleri için, 28 ŞUBAT 2021 tarihine kadar, odamıza başvuru yapmaları gerektiğini, önemle duyururuz.

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI