İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

Sayın Üyemiz,

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ gereğince;

Üst Kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de üyesi olduğu, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu’, ‘İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü’ çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmektedir.

Bahse konu prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin, Komisyon toplanmadan en geç 30 gün öncesine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığı ile T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ve İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi ekte tarafınıza sunulmakta olup, söz konusu listeye ilişkin değişiklik taleplerini yine ekte tarafınıza sunulan İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü’ne uygun olarak başvuru formuna işleyerek 23 Aralık 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar orhangungor@kutso.org.tr adresine iletmenizi önemle değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ

DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

BAŞVURU FORMU