TR33 Bölgesi Teknik Tekstil Üretimi Yol Haritası

Sayın Üyemiz,

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinden Odamıza gönderilen yazıda;

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan, “TR33 Bölgesi Teknik Tekstil Üretimi Yol Haritası” çalışması kapsamında Bölgemizdeki paydaşlar ziyaret edilmiş, ilgili firmalara da anket uygulanmış ve Bölgede öne çıkan teknik tekstil konulan ve ürünler tespit edilmiştir. Bir sonraki aşama olan çalıştay kapsamında elde edilen bilgiler paylaşılarak yol haritasının belirleyici unsurlarından “kısa- orta ve uzun vadeli hedef ve aksiyon planlaması” ve “kaynak planlaması” için sizlerin görüşlerinin alınması planlanmaktadır.

13 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 13.30-16.00 arası düzenlenecek online çalıştaya teşriflerinizi bekleriz. Çalıştay kaydı için aşağıda yer alan bilgilerin usakydo@zafer.gov.tr adresine gönderilmesi ya da bağlantı üzerinden kayıt olunması gerekmektedir.
https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpQLSdjc_BL4WYeqT9TLymYh4yitkB4zxqkunhK3F75QhoFWCmzmA/viewfom

KAYIT BILGILERI
Adı :………………….
Soyadı :………………….
Firma / Kurum :……………………..
Tel : ……………………
e-posta : ……………………….

Çalıştayda Dahil Olmak istediğiniz Grup: Parantez içinde ilk tercihinize 1, sonrakine 2, en son tercihinize 3 yazınız, katılmak istemediğiniz grup varsa numara vermeyiniz.
( ) Makine ve Altyapı: Teknik tekstil için makine, cihaz ve altyapı ihtiyacını tespit etmek
( ) Teknik Destek: Teknik tekstil için eğitim, danışmanlık, vb ile pazarlama ihtiyacını tespit etmek
( ) Işbirliği ve Destek Süreçleri: Teknik tekstil için iş birliğiyle yürütülecek çalışmaların ve finansa erişim yollarını tespit etmek.
Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği