KOBİ’ler için Ar-Ge Destekleri Semineri

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’nden Odamza gönderilen yazıda;

TÜBİTAK tarafından KOBİ’lerin, proje esaslı araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi; teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları amacıyla;

– 1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’nın

– 1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’nın

faaliyete geçirildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda TÜBİTAK ve TOBB işbirliğinde 12 Ocak 2021 tarihinde ekte yer alan program çerçevesinde bilgilendirme semineri gerçekleştirilecek olup seminer sonunda katılımcıların sorularının cevaplandırılacağı ifade edilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK : Kobiler icin arge destekleri semineri