Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yükümlülüğü

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünden odamıza intikal eden yazıda,

3516 sayılı Kanun gereği, ticarete konu ve kamu yararı olan ölçü ve ölçü aletlerinin muayene zorunluluğunun bulunduğu, ilimiz ve ilçelerimizde bulunan ölçü ve ölçü aleti sahiplerinin, periyodik muayene zamanı gelmiş ölçü aletlerini muayene yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinden bahisle konunun üyelerimize duyurulması talep edilmektedir.

Konuya ilişkin bilgilendirme metni ekte yer almakta olup, bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

BİLGİLENDİRME METNİ