Destek Yönetim Sistemi

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen; Bakanlıkça yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği bildirilmişti.

Yazımızda mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 31.12.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ekte bir örneği sunulan yazıda bahse konu devlet yardımları hakkında 01.01.2021 tarihinden itibaren DYS’nin kullanımı ile ilgili izahatte bulunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Ek : Destek Yönetim Sistemi