Kuzey Makedonya İsminin MEDOS’a Eklenmesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığının 10.01.2021 tarih 60170412 sayılı yazısına atfen, Yunanistan ile Makedonya arasında imzalanan Prespa Anlaşması’nın 12 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, bahse konu anlaşmaya istinaden Makedonya Cumhuriyeti’nin resmi adının “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” (Republic of North Macedonia), kısaltılmış adının “Kuzey Makedonya” (North Macedonia) olarak değiştirildiği bildirilmiştir. Bu itibarla, ihracatçılarımızın bahse konu ülke ile yapacakları ticarette sıkıntı yaşamamasını teminen, TOBB tarafından MEDOS’ta kullanılan ülke listelerinde gerekli güncellemeler yapılmıştır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği