AB’NİN YENİ TÜKETİCİ GÜNDEMİ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, Avrupa Komisyonu tarafından yeşil geçiş, dijital dönüşüm, tüketici haklarının düzeltilmesi ve uygulanması, belirli tüketici gruplarının özel ihtiyaçları ve uluslararası işbirliği öncelik alanları çerçevesinde tüketicilerin yeşil geçiş için güçlendirilmesi amacıyla Yeni Tüketici Gündemi’ne ilişkin bir bildirim yayımlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu bildirime https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0696&from=EN adresinden ulaşılabilmekte olup konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan detaylı not ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK: Notlar