KÜTAHYA İL/İLÇE ODA BORSA YÖNETİM KURULU MÜŞTEREK TOPLANTISI

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) koordinasyonundaki Kütahya İl ve İlçe Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsası Yönetim Kurulu müşterek toplantısı,  korona virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, çevrimiçi gerçekleştirildi.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç başkanlığındaki toplantıya, Gediz, Simav, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odaları ile Kütahya Ticaret Borsası, Meclis Başkanları, Yönetim Kurulu Başkanları ve üyeleri, Genel Sekreterler, TOBB Oda/Borsa Kütahya Akademik Danışmanı katıldı.

Ticaret ve sanayi odaları başkanları, kendi ilçelerinde ulaşım, ticaret, yatırım, turizm, eğitim, sanayi gibi alanlarda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verirken, Kütahya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Borsa tarafından tescil ettirilen coğrafi işaretli ürünler listesi hakkında bilgi verdi.

Pandeminin ekonomiye olumsuz etkilerine rağmen, üretim ve yatırımın önemine vurgu yapılan toplantıda, üyelerin sorunları ve çözüm önerilerinin çatı kuruluş TOBB başta olmak üzere, ilgili makamlara iletildiği, mesleki eğitimin işletmeler açısından önem taşıdığı, e-ticaret ve ihracatın öneminin daha da arttığı belirtildi. Üyelerin ve şehrin, olumsuz şartlardan en az etkilenmesine fırsat oluşturacak iş birliği çalışmalarının sürdürülmesinin önemi dile getirildi.

İl düzeyinde ortak yürütülen, ilin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla yapılan faaliyetler, pandemi sürecinin ekonomiye etkileri, üye işletmelerin menfaatine sürdürülebilecek çalışmalar, TOBB başta olmak üzere, ilgili makamlara iletilecek görüş, sorun ve çözüm önerileri istişare edildi.

TOBB Oda/Borsa Kütahya Akademik Danışmanı Dr.Öğr.Üyesi İçlem Er, il düzeyinde odaların ve borsanın müşterek çalışmalarıyla yapılabilecek projelere ve planlanan proje konularına ilişkin bilgi sundu. Finansmana kolay erişim sağlanabilecek ve üye işletmelerin özellikle KOBİ’lerin iş geliştirme faaliyetlerine destek olabilecek, dijital uygulamaların da hızla önem kazandığı bir dönem olmasından dolayı, çağın gereklerine uyumlu projelerin planlandığını belirtti.

İşletmelerin, dünyada gelişen ve değişen şartlara uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı iş süreçlerine katkıda bulunmak, üye işletmeler için dijitalleşme alanında projeler üretmek, yeni projeler ile finansman desteği sağlamak, ticaret ve sanayinin önemli faktörlerinden olan KOBİ’lerin gelişmesine faydalı çalışmalar yapılması gibi konularda iş birliği yapılması görüşüldü.

Mesleki eğitim alanında, işletmelerin ihtiyaç duyduğu ara elemanın, “aranan eleman” olarak yetiştirilmesi amacıyla yapılan iyileştirme çalışmalarının sürdürülmesi, meslek liselerinde bu amaçla yürütülen faaliyetlere devam edilmesi, finansman kaynağı oluşturabilecek yeni projelerle desteklenmesi konusundaki görüşler belirtildi.

Katılanlara teşekkür edilmesi ve iyi dileklerin paylaşılması ile çevrimiçi toplantı sona erdi.

 

Haber: KUTSO Basın