İZMİR TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ PROJELERİNİN TANITIMI

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

İzmir Ticaret Odası’nın İzmir Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri projeleri hakkındaki yazısı ve bilgi notu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Ek Listesi: İzmir Tarıma Dayalı İhtisas OSB.pdf