Ekonomik Tarife Sorunları Grubu Sektör Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bugün odamıza intikal eden yazıda,

Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde üretimi olmayan ürünlerde askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemizin temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmekte olup, ek’de halihazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi gönderilmiştir.

Yazıda devamla, Avrupa Birliği ithalat değerinin 15.000 avro’nun altına düştüğü için Komisyon tarafından 2022 Ocak döneminde listeden çıkartılması öngörülen ve ekli listede kırmızı ile renklendirilen eşyaya yönelik olarak, 2022 yılından sonra da askıya alma uygulamasının devam etmesinin talep edilmesi durumunda, ilgili firmaların en geç 01/03/2021 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerektiği, konu hakkında bilgi, tarih ve formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiyaalma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi
adresinden ulaşılabildiği ve askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için ise 2021/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğin (İthalat: 2021/18) incelenebileceği ifade edilmektedir.

Detaylı bilgi için iletişim bilgileri aşağıdaki yer almakta olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği

 

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:
Muhammet HARTAVİ Uzman T: 0 312 204 95 84 E: hartavim@ticaret.gov.tr Burak AVCI Uzman T: 0 312 204 91 89 E: avcib@ticaret.gov.tr
Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:
Fundagül BACI Uzman T: 0 312 204 91 46 E: bacif@ticaret.gov.tr Fatma Hilal YÜNEY Mühendis T: 0 312 204 92 96 E: yuneyf@ticaret.gov.tr

 

EK: Eşya listesi