Milli Emlak Müdürlüğü

Sayın Üyemiz

Milli Emlak Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda;

İlimiz dahilinde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait taşınır ve taşınmazların; 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ve kira, 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile (taşınır) satış ihalelerinin 22/03/2021 – 26/03/2021 tarihlerinde yapılacağına ilişkin ilan metni ekte gönderilmiştir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK-1 (2)