Bitki Sağlık Sertifikası

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgi yazıda; Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Bakanlıklarına gönderilen yazı ile Bitki Sağlığı Sertifikası hakkında bilgi verildiği ve işlemlerde yeknesaklık sağlanması amacıyla ilgililere duyurulmasının talep edildiği bildirilmektedir.

İlgili yazı aşağıda ekte tarafınıza sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan Alınan Yazı