Okul Gıdası Onay Prosedürü

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan 05.03.2021 tarih ve E-40317327-010.06.02-676545 sayılı ilgi yazıda; Okul Gıdası Hakkında Tebliğ uyarınca, Okul Gıdası OnayProsedürü hazırlandığı bildirilerek, söz konusu Prosedürün üyelerimize duyurulması talep edilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan söz konusu Okul Gıdası Onay Prosedürü ekte aşağıda verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK: Okul Gıdası Onay Prosedürü