2021/8 Sayılı Kolay İhracat Noktaları Genelgesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile uygulanmaya başlanan izinli gönderici yetkisi; transit edilecek ihracat eşyasına ilişkin gümrük işlemlerinin, anılan Yönetmeliğin 76. maddesindeki koşulları sağlayan yetki sahibi firmanın kendi tesislerinde yapılarak iç gümrük idaresine getirilmeden, doğrudan sınır gümrük idaresine götürülebilmesine olanak sağlamakta olduğu bildirilmiştir.

Nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi olması kaydıyla, ülkemizin her noktasından gümrük idaresine getirilmeden açılan ihracat beyannameleri kapsamı eşyanın, ihracatçı firma tesisinden herhangi bir araçla gümrük idaresine uğramaksızın doğrudan farklı bir gümrük müdürlüğüne bağlı izinli gönderici tesisine gönderilmesi ve bu tesiste gerekli işlemlerinin gerçekleştirilerek yurtdışına sevk edilebilmesini teminen düzenlemeler yapıldığı iletilmiştir.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin uygulamayı detaylı bir şekilde açıklamak üzere hazırlanan “Kolay İhracat Noktaları” konulu 2021/8 sayılı Genelge ekinde yer alan kılavuza https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresinden ulaşılabileceği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği