Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Taslağı

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısında; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Uygulamalarında etkinliğin artırılması ve uygulamada birlikteliğin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen “Çevre İzin ve Lisans Uygulamalarının İyileştirilmesi Projesi”nin tamamlandığı bildirilmekte olup, proje çıktıları olarak taslak Ek-1 ve Ek-2 kapsam listeleri oluşturulduğu ve idari hükümlerinde bir takım düzenlemelere gidildiği ifade edilmektedir.

“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı”, ek liste taslağı ve görüş bildirme formu https://ced.csb.gov.tr/taslak-yonetmelikler-tebligler-kriterler-i-476 adresinde yer almaktadır. Söz konusu taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte en geç 26.03.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar Odamızın kutso@kutso.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunu bilginize sunarız..

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği