Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği’nden, Odamıza gönderilen yazıda;

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 16/03/2021 tarihli ve 4762 sayılı “Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri” hakkındaki emirleri ve eki ilişikte gönderilmiştir.
Emirde belirtilen denetim faaliyetlerinin İl/İlçe Salgın Denetim Merkezlerince planlanması, denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili kurumların azami seviyede desteğinin sağlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında;

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK : Emirler