Sağlık Personeli Aşı Programı Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Sağlık Bakanlığı Sağ. Bil. Sis. Gen. Müd.’nün 08.03.2021 tarih ve E.33 sayılı yazısı. ilgi yazısında; Türkiye genelinde sağlık tesislerinde çalışan personelin Covid-19 aşılama planına göre büyük oranda aşılama işleminin gerçekleştirildiği, ancak Bakanlığımızca sağlık personelinin Covid-19 aşılama programı için yeni kaydı girilen veya güncellenmesi yapılan aşılanacak sağlık personeli verilerinin tekrar kontrol ve güncelleme işlemlerinin yapılması gerektiği, tüm sağlık personeli verilerinin kontrollerinin yapılabilmesi için EKIP- Personel Bilgi Yönetim Sistemi (EKİP-PBY) uygulamasında yeni bir modül geliştirilerek İlimizde bulunan tüm sağlık tesislerinin personel verilerinin kontrol ve düzenleme işlemi yapılmasına imkan sağlandığı ve bu gerekliliğin yerine getirilmesinde İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığımızın görevlendirildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede; sağlık personelinin Covid-19 aşısı işlemlerinin takip edildiği EKİP-PBY sistemine daha önce yapılmış olan kayıtlara bakılmaksızın;

-Kurumunuz bünyesinde varsa sağlık birimlerinde görev yapan ve Covid-19 aşısı olmamış  sağlık personeline ilişkin verilerin (bünyesinde sağlık birimi bulunmayan kurumlarımızın sağlık birimi bulunmadığına dair bir üst yazı ile Müdürlüğümüze bilgi vermesi) aşağıda sunulan tablo formatında düzenlenerek onaylı bir örneğinin EKİP-PBY sistemine girilmek üzere 31 Mart 2021 tarihine kadar Sağlık İl Müdürlüğüne gönderilmesi,

-Yapılacak işlemlerin hukuki sonuçlar doğurabileceği göz önünde bulundurularak gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

-Konuyla ilgili soru ve sorunlarla ilgili olarak Sağlık İl Müdürlüğü 02742236338 numaralı telefonu 183 dahili hattan irtibata geçilmesi hususları bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

ADI SOYADI T.C. KIMLIK NUMARASI UNVAN BRANŞ AKDEMİK UNVAN SGK MESLEK KODU HIZMET ALIMI KAPSAMINDA ÇALIŞIYOR İSE
EVET HAYIR