Milli Emlak Müdürlüğü’nün, Satış, Kira ve İtifak Hakkı İhalesi

İHALE METNİ