Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEKG) Sistemi Webinarı

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Avrupa Birliği’nin (AB) 2021 yılından itibaren Avrupa Yeşil Mutabakatında (European Green Deal) yeni bir aşamaya geldiği, ilerleyen günlerde karbon salınımları ile ilgili olarak AB dışından Avrupa’ya ihracat yapan ülkelere “Sınırda Karbon Düzenlemesi” adıyla ilave maliyetlerin gelmesinin söz konusu olacağı ve bu mali yaptırımların sanayiden enerjiye kadar birçok sektörü etkilemesinin mümkün olduğu belirtilmektedir.

Yazıda, Sınırda Karbon Düzenlemesi mekanizması ile ilgili detayların henüz netleşmemiş olmasına rağmen üretim süreçlerinde ve diğer hizmet aşamalarında tüketilen elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleme seçeneğinin önem kazanacağının düşünüldüğü ve Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından elektriğin üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının belgelenmesi, yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amacıyla, 01 Haziran 2021 tarihinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sisteminin devreye alınmasının planlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye’de devreye alınacak ve EPİAŞ bünyesinde işletilecek YEK-G Sisteminin anlatılması amacıyla; 07 Nisan 2021 tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasında bir toplantı gerçekleştirilecek olup program ve kayıt bilgileri ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

YEK-G Sistemi Webinarı