COSME-Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı

Sayın Üyemiz,

KOSGEB, ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Bakanlığımızın koordine ettiği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programının, 3.2 no’lu aktivitesi olan “AB Mevzuatına Uyum ve Sektörel Yaklaşımla ilgili Kapasitenin Geliştirilmesi” kapsamında “COSME Türkiye – Enhancing Coordination and Promotion of the COSME Programme and Capacity Building for SME Support Infrastructure” konulu proje yürütülmektedir.

Proje çerçevesinde 6 Nisan 2021 tarihinde düzenlenmesi planlanan KOBİ’ler için İhracat ve Dış Ticaret Süreçleri Çalıştayı’nın genel amacı, özellikle kriz dönemleri gibi –içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları gibi- durumlarda, ülkemizin dış ticaretini ve özellikle ihracatının geliştirilmesine katkı sağlayacak konuların ele alınması ve bu konuda hem KOBİ’lerimizin hem de ilgili kurumlarımızın bilgilerini desteklemektir.

Çalıştay da aşağıdaki konu başlıkları ele alınacaktır.

1.KOBİ’ler ve Sürdürülebilir İhracat Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar, Yurtdışı Teşkilatlarının Bu Süreçte Katkıları

2.KOBİ’lerde İhracat Altyapısının Oluşturulması, Pazara Giriş Stratejileri, Pazarlama Satış Stratejileri

3.İhracatta Dijitalleşme

4.KOBİ’lerin Dövizli İşlemleri Ve İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi

Kayıt için: https://cosme.kosgeb.gov.tr/cosme-turkiye-projesi-kobiler-icin-ihracat-ve-dis-ticaret-surecleri-calistayi-06-nisan-2021/

Saat: 10.15- 16.30

Tarih: 06 Nisan 2021

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK: KOBİ’ler için İhracat ve Dış Ticaret Süreçleri Çalıştay Gündemi